Christer Oscar Kiselman

Välkommen till min svenskspråkiga vävsajt!

Esperanto     English     Français

Mina koordinater:
Uppsala universitet
Institutionen för informationsteknologi/Vi2
Box 337
751 05 Uppsala
Datorpostadresser: kiselman@it.uu.se; privat christer@kiselman.eu
Mobiltelefon: 0708 87 0708.

 • Vilka är mina matematiska förfäder? Se efter.
 • Jag har varit eller är engagerad i planeringen av följande kongresser eller konferenser.
 • Professor Luis Caffarelli mottog 2005 års Rolf Schock-pris i matematik den 27 oktober 2005.
 • Professor Mikio Sato mottog 1997 års Rolf Schock-pris i matematik den 23 oktober 1997.
 • Jag redigerade tidskriften Esperantologio / Esperanto Studies (1999–2018).
 • Jag har gjort en lista över några matematiska uppsatser som är författade på esperanto. Det finns mycket information om esperanto på väven.
 • Det finns till och med ett foto av mig någonstans på den världsvida väven, liksom ett foto som togs för några år sedan.
 • Vad är matematik? Ett försök att besvara en vanlig fråga.
 • I Universitetsmuseet i Gustavianum i Uppsala fanns tidigare en modell av Costaytan. Den var en symbol för Matematiska institutionen i det nya konstskåpet.
 • En förteckning med länkar till uppsatser om matematik på svenska har gjorts av Bruno Kevius.
 • Välj specialarbete i matematik är titeln på en bok som publicerades 1989. Den redigerades av Dan Laksov, som nu har lagt ut den på den världsvida väven. Där finns en hel del av intresse för de gymnasister som vill göra en undersökning av något matematiskt fenomen.
  Christer Oscar Kiselman. Senast ändrad 2022-09-26.