Datastrukturer och databaser för STS

och

Programmeringsteknik II för F

Rättningen av tentamen är klar. Resultatet finns här. OBS: Tre av er har glömt skriva sina namn, kontakta Arne Andersson, så att rätt blir rätt.

Arne Andersson

Kursen ämnar att ge insikter i hur man skapar effektiva algoritmer och datastrukturer, samt den inneboende komplexiteten hos grundläggande datalogiska problem.

Epostadresser till lärare
Föreläsningar och övningar:
Arne Andersson, arnea@csd.uu.se
Laborationer (och programmeringsuppgifter):
Jesper Wilhelmsson, Jesper.Wilhelmsson@it.uu.se
Mattias Willman, tein@it.uu.se


Lärobok: Mark Allen Weiss: Data structures and algorithms in Java.
På författarens hemsida hittar du bl. a. programkod från boken. Här är en direktlänk till aktuell bok.
Här finner du en lista med begrepp och termer som tas upp under kursens gång. Efter kursen skall du förstå innebörden av dem. Listan är preliminär.
Schema över föreläsningar och lektioner
Laborationer och programmeringsuppgifter
Läsanvisnaingar för läroboken och annat utdelat material
Övningsuppgifter
Svar till övningsuppgifterna
Föregåede java-kurs. Här hittar du en del intressant material. Kolla speciellt in "Material från vissa föreläsningar" och laborationerna. Om du vill kopiera java-exempel-kod från förra kursen, inklusive paketet Extra från Skansholms bok, så kan du kopiera det från /stud/docs/kurs/sts/gp/.
Java-dokumentation hittar du på http://java.sun.com/docs/
Referensmaterial och länkar, demo jag hittat på webben mm.

Tentamina

Tentamina består av en laborationstentamen och en skriftlig tentamen.

Laborationstentamen: Vid denna laboration arbetar du enskilt. Uppgiften, som delas ut i början av laborationen, kommer att vara att göra en mindre modifikation av en av dina tidigare inlämnade uppgifter.
Labtentamen hålls vid det sista laborationstillfället för varje grupp, se laborationsschemat. Tillåtet hjälpmedel är en Java-bok.

Skriftlig tentamen: Måndag 3/3. Inga hjälpmedel tillåtna.

Tentamen mars 2002 , Lösningar till tentamensuppgifterna
Tentamen juni 2002, inklusive lösningar