Datastrukturer och databaser för STS

och

Programmeringsteknik II för F

Arne Andersson

Referensmaterial och intressanta länkar, uppdateras efterhand.


Material om binära sökträd:


Bilder till databasföreläsningarna (2002).


Dijkstras algoritm.
GReedy algorithms Demo, Minimum spanning tree, Kruskal's algorithm.