Datastrukturer och databaser för STS

och

Programmeringsteknik II för F

Arne Andersson


Schema över föreläsningar och lektioner. Schemat är preliminärt och updateras efterhand.


1. To 16/1 13.15, PA

Introduktion. Vad är en algoritm? Vad är beräkningskomplexitet; hur mäts det och varför skall man bry sig? Vilka beräkningsproblem är lätta för en dator och vilka är svåra? Vilken sorts matematik behöver vi för att analysera komplexiteten hos beräkningsproblem?

Avsnitt i läroboken: kapitel 1.1 - 1.3, kapitel 2.


2. Fr 17/1 13.15, Å10134

Fortsatta studier av hur man beräknar komplexiteten hos algoritmer och den matematik som behövs. Begreppen Ordo, Theta, Omega Listor, stackar och köer.

Avsnitt i läroboken: kapitel 1-3.


3. Ti 21/1 13.15, P2146

Genomgång av övningsuppgifter t o m "Extra 1", se Övningsuppgifter.
Mer om länkade datastrukturer, trädstrukturer.

Avsnitt i läroboken: kapitel 4.1 - 4.2.


4. To 23/1 10.15, Å10134

Trädstrukturer, binära sökträd.

Avsnitt i läroboken: kapitel 4 (avsnittet om AVL-träd behandlas endast ytligt), kapitel 12.4, 12.5 samt 10.4.2.


5. Fr 24/1 13.15, Å10134

Trädstrukturer, binära sökträd.

Avsnitt i läroboken: kapitel 4 (avsnittet om AVL-träd behandlas endast ytligt), kapitel 12.4, 12.5 samt 10.4.2.


6. Ti 28/1 13.15, Å10134

Mmer om binaära sökträd, B-träd. Labuppgift 2. Kolla även in ett par artiklar som jag lagt på referensmaterial-sidan.


7. Ti 4/2 8.15, Å2005

Genomgång av övningsuppgifter 4.1 - "Extra 3", se Övningsuppgifter.

Sökträd, B-träd, skip-listor Kolla även in en trevlig demo (skip lists) som jag lagt på referensmaterial-sidan.


8. On 5/2 13.15, Å10134

Hashkodning.

Avsnitt i läroboken: kapitel 5 (5.4.2. behandlas endast ytligt),


9. Fr 7/2 10.15, Å2005

Hashkodning, repetition


10. OBS Ny tid: ENDAST FÖR STS-KURSEN: Ti 11/2 8.15, Å10132

Databaser.


11. ENDAST FÖR STS-KURSEN: Ti 11/2 10.15, Å10134

Databaser.


12. On 12/2 10.15, Å10134

Prioritetsköer.

Avsnitt i läroboken: kapitel 6.1 - 6.4.


13. On 12/2 13.15, Å10134

Sorteringsalgoritmer.

Avsnitt i läroboken: kapitel 7.1 - 7.3, 7.5, 7.6.


14. Fr 14/2 8.15, Å2005

OBS: Extraföreläsing


14. Må 17/2 8.15, Å2005

Sorteringsalgoritmer.

Avsnitt i läroboken: kapitel 7.7 - 7.10.


15. Ti 18/2 10.15, Å10134

Repetition. Mer om sorteringsalgoritmer. Radix sort. Digitala träd och tries. Genomgång av labuppgift 4.


16. To 20/2 13.15, Å2005

Repetition.


17. Fr 21/2 10.15, Å2005

Grafer, grafalgoritmer.

Avsnitt i läroboken: kapitel 9.1 - 9.3.1.


18. Ti 25/2 10.15, Å10134

Grafer, grafalgoritmer, Huffman-kodning (läroboken 10.1.2).


19. On 26/2 10.15, Å10134

Repetition, genomgång av resterande övningsuppgifter och gamla tentor.


20. Fr 28/2 10.15 Å10134

Repetition. Genomgång av övingsuppgifter och gamla tentor.


Fr 28/2 13.15-14.00 Frågetimme inför tentamen