Datastrukturer och databaser för STS

och

Programmeringsteknik II för F

Arne Andersson


Svar till övningsuppgifter

Genomgång av övningsuppgifter kommer att förläggas till repetitionsdtiden i slutet av kursen.


2.1

2/N, 37, Sqrt(N), N, N loglog N, N log N, N log (N^2), N log^2 N, N^(1.5), N^2, N^2 log N, N^3, 2^(N/2), 2^N.
N log N och N log (N^2) växer asymptotiskt lika snabbt.


2.2

(a) sant
(b) falskt
(c) falskt
(d) falskt


2.3

N log N växer långsammast.


2.4

Svaret givet i uppgiften, beviset lämnas som övning.


2.6

(a) 2^(2^(N-1))
(b) O(loglog D)


2.7

(1) O(n)
(2) O(n^2)
(3) O(n^3)
(4) O(n^2)
(5) O(n^5)
(6) O(n^4)


2.10

(a) O(N)
(b) O(N^2)
(c) Det beror på hur många siffror efter decimalkommat som beräknas. Varje siffra tar O(N) tid.


2.11

(a) Funktionen är linjär, vi ansätter T(N) = C * N. Eftersom vi vet att T(100) = 0.5 (uttryckt i millisekunder), får vi:

T(100) = C * 100 = 0.5 
=> C = 0.5/100
=> T(500) = C * 500 = 0.5/100 * 500 = 2.5 
Alltså 2.5 ms.

(b) Funktionen är O(N log N), vi ansätter T(N) = C * N log N. Eftersom vi vet att T(100) = 0.5 (uttryckt i millisekunder), får vi:

T(100) = C * 100 log 100 = 0.5 
=> C = 0.5/(100 log 100)
=> T(500) = C * 500 log 500 = 0.5/(100 log 100) * 500 log 500 = 2.5 * log 500 / log 100 
log 500 är ungerfär 9 och log 100 är ungefär 6.5, så resultatet blir ungefär 3.5 ms.

(c) Funktionen är kvadratisk, vi ansätter T(N) = C * N^2. Eftersom vi vet att T(100) = 0.5 (uttryckt i millisekunder), får vi:

T(100) = C * 100^2 = 0.5 
=> C = 0.5/100^2
=> T(500) = C * 500^2 = 0.5/100^2 * 500^2 = 12.5 
Alltså 12.5 ms.

(d) Funktionen är kubisk, vi ansätter T(N) = C * N^3. Eftersom vi vet att T(100) = 0.5 (uttryckt i millisekunder), får vi:

T(100) = C * 100^3 = 0.5 
=> C = 0.5/100^3
=> T(500) = C * 500^3 = 0.5/100^3 * 500^3 = 62.5 
Alltså 62.5 ms.


2.12

(a) Hur mycket hinner vi på 60 000 ms om tidskomplexiteten är linjär?
Vi ansätter T(N) = C * N. Eftersom vi vet att T(100) = 0.5 (uttryckt i millisekunder), får vi:

T(100) = C * 100 = 0.5 
=> C = 0.5/100
Vi sätter in T(N) = 60 000:
   C * N = 60 000
0.5/100 * N = 60 000
Alltså: N = 12 000 000.

(b) Hur mycket hinner vi på 60 000 ms om tidskomplexiteten är O(N log N)?
Vi ansätter T(N) = C * N log N. Eftersom vi vet att T(100) = 0.5 (uttryckt i millisekunder), får vi:

T(100) = C * 100 log 100 = 0.5 
=> C = 0.5/(100 log 100)
Eftersom log 100 är ungefär 6.5, får vi
C = 0.5 / 650 = 1/1300
Vi sätter in T(N) = 60 000:
   C * N log N = 60 000
1/1300 * N log N = 60 000
=>    N log N = 78 000 000
Vi vet att log 1 000 000 är ungefär 20, och log 4 000 000 är därför ungeför 22. Om vi sätter N till 4 000 000 får vi att N log N är ungefär 88 000 000, så N är lite mindre än 4 000 000.

(c) Hur mycket hinner vi på 60 000 ms om tidskomplexiteten är kvadratisk?
Vi ansätter T(N) = C * N^2. Eftersom vi vet att T(100) = 0.5 (uttryckt i millisekunder), får vi:

T(100) = C * 100^2 = 0.5 
=> C = 0.5/10 000 = 1/20 000
Vi sätter in T(N) = 60 000:
    C * N^2 = 60 000
1/20 000 * N^2 = 60 000
=>      N = sqrt(1 200 000 000) = 34 641
Alltså: N = 34 000

(d) Hur mycket hinner vi på 60 000 ms om tidskomplexiteten är kubisk?
Vi ansätter T(N) = C * N^3. Eftersom vi vet att T(100) = 0.5 (uttryckt i millisekunder), får vi:

T(100) = C * 100^3 = 0.5 
=> C = 0.5/1 000 000 = 1/2 000 000
Vi sätter in T(N) = 60 000:
     C * N^3 = 60 000
1/2 000 000 * N^3 = 60 000
=>       N = 120 000 000 000^(1/3) = 4932
Alltså: N = 5000


2.22

Beräkna (exempelvis) X^2, X^3, X^5, X^10, X^20, X^40, X^60 och X^62.


Extra 1
Stacken ser ut så här (stacktoppen visas överst):

H
E
J


4.1

(a) A
(b) G, H, I, L, M och K


4.2

För nod B:
(a) A
(b) D och E
(c) C
(d) 1
(e) 3


4.3

Djupet är 4


4.4, 4.5 och 4.6

Svaret givet, beviset lämnas som övning.


4.8

(a) - * * a b + c d e
(b) ((a * b) * (c + d)) - e
(c) a b * c d + * e -


4.9

Bågarna får du tänka dig.

(a)

              3

        1           4

           2           6

                    5     9

                        7 

(b)
             4

        1          6

          2     5      9

                    7


Extra 2

         D:98

    A:101          K:111

      C:233    G:200        N:144
  
              J:235    M:188


Extra 3

Det finns mångs möjligheter.


5.1

(a) Vi antog här att nya element läggs sist i listorna, man kan ju förstås lägga dem först i stället.

0: 
1: 4371
2: 
3: 1323 6173
4: 4344
5:
6:
7:
8:
9: 4199 9679 1989

(b)

0:  9679
1:  4371
2:  1989
3:  1323
4:  6173
5:  4344
6:
7:
8:
9:  4199

(d) 1989 kan inte sättas in eftersom hash_2 (1989) = 6 och de alternativa positionerna 5, 1, 7 och 3 alla är upptagna. Hashtabellen ser ut så här:

0:
1:  4371
2:
3:  1323
4:  6173
5:  9679
6: 
7:  4344
8:
9:  4199


5.2

När vi gör re-hashning, väljer vi en tabellstorlek som är ungefär dubbelt så sor och dessutom primtal. I detta fall är 19 ett bra val. Hashfunktionen är h(x) = x mod 19.

(a)

 0: 4199
 1: 4371
 2: 
 3: 
 4: 
 5: 
 6: 
 7: 
 8: 9679
 9: 
10: 
11: 
12: 1323 4344 
13: 1989
14: 
15: 
16: 
17: 6173 
18: 
19: 

(b)

 0: 4199
 1: 4371
 2: 
 3: 
 4: 
 5: 
 6: 
 7: 
 8: 9679
 9: 
10: 
11: 
12: 1323 
13: 1989
14: 4344
15: 
16: 
17: 6173 
18: 
19: 

(d)

 0: 4199
 1: 4371
 2: 
 3: 
 4: 
 5: 
 6: 
 7: 
 8: 9679
 9: 
10: 
11: 
12: 1323 
13: 1989
14: 
15: 4344
16: 
17: 6173 
18: 
19: 


5.19

000  001  010  011  100  101  110  111
 |  /   |  /   |    |   \  |
 | /    | /    |    |    \  |
 (2    (2)    (3)    (3)    (2)
00000010 01010001 10010110 10111101 11001111
00001011 01100001 10011011 10111110 11011011
00101011 01101111 10011110      11110000
     01111111


6.2

(a)

      1

   3      2 

 6   7   5   4

15 14 12 9 10 11 13 8 

(b)
      1
 
   3     2

 12   6  4   8 

15 14 9 7 5 11 13 10


6.3

(a)

      4


   6     5 

 13   7  10 8

15 14 12 9 11

(b)
      4

   6     5 

 12  7   10 8

15 14 9 13 11


6.4

(a) 4N
(b) O(N^2)
(c) O(N^4.1)
(d) O(2^N)


6.6

225 (Man räknar inte alla noder, utan man ser det genom att räkna ut vilken position i vektorn den sista noden skulle ha om man representerade en heap i en vektor.)


6.8 a,c

Bevisen lämnas som övning.


6.13a

Iden är att, efter att man funnit vilken väg man skall bubbla längs, kan man göra en binärsökning längs den vägen i stället för att bubbla. Binärsökning längs en väg av längden log N tar O(loglog N) jämförelser.


10.3

Vi skissar hur det digitala trädet blir, därur kan man utläsa koderna.. Plustecken står för interna noder och löven markeras med citationstecken.

              +

  +                    +

","       +         +         + 

     +     +    "0"   +     "sp"       +

   "4"  "7" "8"  "9"     "1"  "5"        +       +

                            "nl"  +   "6"  "2"

                              "3"  ":"