Datastrukturer och databaser för STS

och

Programmeringsteknik II för F

Arne Andersson


Laborationer och inlämningsuppgifter


Laborationerna görs vid tio tillfällen, varje tillfälle varar fyra timmar. Under laborationerna, och på egen tid utöver dessa, skall fyra uppgifter lösas. För dessa uppgifter är det tillåtet att hjälpa varandra (i rimlig omfattning). Notera dock att du måste ha ett ordentligt grepp över din inlämnade lösning för att kunna klara laborationstentamen, se nedan.

Anvisningar hur man gör en bra uppgift. Denna text är generell och inte specifikt skriven för Java.

Inför lab 2 kommer det att krävas att ni följer vissa kodningskonventioner. Dessa konventioner tar upp hur man namnger klasser, variabler, metoder m.m. Även hur man dokumenterar javakod för att sedan kunna extrahera den gås igenom. Kodkonventionerna kan laddas ner här.

Programkodsexempel som har givits ut på de inledande lektionerna finns att hämta här:

All kod finns i zip-filen. använd unzip-programmet för att packa upp zip-filen på ett valfritt ställe. Stå i katalogen där ni vill packa upp filen. Skriv unzip Source.zip. Observera att klasserna har paketnamnet "tein.pt2.intro". En liten övning:

är det helt OK att lägga alla klasser i ett och samma paket?


Laborationshandledning finns i sal P1515 eller salarna 1412-1413 vid följande tillfällen:
Må 20/1 13.15 - 17.00, STS B, genomgång av inlämingsuppgift 1, repetition av Java
Ti 21/1 8.15 - 12.00, STS A, genomgång av inlämingsuppgift 1, repetition av Java, inledande genomgång i sal P1245
On 22/1 13.15 - 17.00, F, genomgång av inlämingsuppgift 1, introduktion till Java, inledande genomgång i sal P1145
To 23/1 13.15 - 17.00, STS B
Må 27/1 13.15 - 17.00, F
On 29/1 8.15 - 12.00, STS A
On 29/1 13.15 - 17.00, STS A, genomgång av inlämingsuppgift 2, inledande genomgång i sal P1245
Fr 31/1 13.15 - 17.00, STS B, genomgång av inlämingsuppgift 2, inledande genomgång i sal P145
Må 3/2 13.15 - 17.00, F, genomgång av inlämingsuppgift 2, inledande genomgång i sal P1113
Ti 4/2 10.15 - 14.00, STS B
To 6/2 13.15 - 17.00, F
Fr 7/2 13.15 - 17.00, STS A
Må 10/2 13.15 - 17.00, F
Ti 11/2 15.15 - 19.00, STS A, genomgång av inlämningsuppgift 3, SQL, inledande genomgång i sal P1145
On 12/2 15.15 - 19.00, STS B, genomgång av inlämningsuppgift 3, SQL, inledande genomgång i sal P1145
To 13/2 13.15 - 17.00, STS A
Fr 14/2 13.15 - 17.00, STS B
Må 17/2 10.15 - 15.00, STS B
Må 17/2 13.15 - 17.00, STS A
Ti 18/2 13.15 - 17.00, F
On 19/2 8.15 - 12.00, STS A, genomgång av inlämingsuppgift 4
On 19/2 13.15 - 17.00, STS B, genomgång av inlämingsuppgift 4
To 20/2 8.15 - 12.00, F, genomgång av inlämingsuppgift 4
Fr 21/2 13.15 - 17.00, STS A
Må 24/2 8.15 - 12.00, F
Ti 25/2 13.15 - 17.00, STS B
On 26/2 13.15 - 17.00, F, laborationstentamen
To 27/2 8.15 - 12.00. STS A, laborationstentamen
To 27/2 13.15 - 17.00, STS B, laborationstentamen


Samtliga inlämningar skall ha ett försättsblad med följande information: Man kan lämna in sina lösningar i Jespers eller Mattias' postfack, fack nr 93 respektive 68, på fjärde våningen i hus 1.
Java-dokumentation hittar du på http://java.sun.com/docs/
Uppgift 1: Jämförande utvärdering av tre datastrukturer för lagring och sökning.
Inlämnas senast fredag 31/1 kl 15.00
Uppgift 2: Binära sökträd.
Inlämnas senast onsdag 19/2 kl 15.00
Uppgift 3, endast för STS: Databaslaboration. Inlämnas senast torsdag 6/3 kl 17.00

Uppgift 4: Textsökning med suffixvektor.
Inlämnas senast fredag 28/2 kl 15.00