Grundläggande programmering

Nyheter

Här kommer fortlöpande akutell information och väsentliga länkar.

Anmälningslista för uppgifterna anslås 3 maj 9.45 i korridoren, plan 2, hus 1.

Hur klarar man projektuppgiften?. OH från föreläsning.

Klasserna för kiosken är numera på WWW.

Klasser, som ingår i Java finns på http://java.sun.com/j2se/1.3/docs/api/index.html.

En lösningsskiss till uppgift 2, lektion 3. 14 april. Föreläsningsplanen är uppdaterad.

En OH-bild till föreläsningen 15 april.

Tillägg till läsanvisningarna: Avsnitt 9.3 ska läsas till föreläsning 3 + 4.

Kursinfo m.m.

Kursinformation
Elenas tider

Laborationer

Redovisningsformerna på laborationerna varierar

Laboration 1
Laboration 2
Laboration 3
Laboration 4
Laboration 5

Lektionsuppgifter

Lektion 1
Lektion 2
Lektion 3
Lektion 4

Gamla tentor

Maj 2001 (Uppgift 5, 6, 7, 8 ej relevanta)
Juni 2001 (Uppgift 5, 6, 7 ej relevanta)
Augusti 2001 (Uppgift 6, 7, 8 ej relevanta)

Projekt

Projektuppgifterna finns beskrivna i en pdf-fil.
Seminarieanvisningar

Anders Berglund
Last modified: Thu May 2 20:10:03 MET DST 2002