Lektionsuppgift 1

Du behöver inte provköra uppgifterna till lektionen. Du kan få bonus för att du har förberett lösningsförslag, oavsett om dessa är riktiga eller inte.

1. Skriv ett fullständigt program, som på ett enkelt sätt matar in tre heltal från tangentbordet. Programmet ska sedan skriva ut det största av talen på bildskärmen. Skriv två olika program, som vart och ett löser denna uppgift. In och utmatningen ska vara identisk (samma programrader får, men måste inte, användas), men de programrader som utför "arbetet", dvs algoritmen måste skilja sig åt.

2. Skriv ett fullständigt program, som frågar efter ett heltal från tangentbordet. Programmet ska skriva ut det värde på n! (n-fakultet, känt sedan algebrakursen, hoppas jag :-D) som är närmast större än det inmatade talet.

Exempel på en programkörning (inmatningen understruken):

Mata in ett tal: 75

Närmast större fakultet: 120

3. Skriv ett fullständigt program, med ungefär samma funktion som det i uppgift 2. Detta program ska dock ange närmast mindre fakultet:

Exempel på en programkörning (inmatningen understruken):

Mata in ett tal: 75

Närmast mindre fakultet: 24