Laboration 3, prel

Komplexa tal

 

Innehåll och syfte

Efter denna laboration ska du kunna skapa en klass med nödvändiga metoder. Laborationen syftar också till att ge en enkel introduktion till ett objektorienterat tankesätt.

 

Uppgift

Skriv en klass Komplex, som beskriver komplexa tal.

Klassen ska kunna hantera inmatning, utmatning (båda mycket enkla) av komplexa tal, samt de fyra räknesätten.

Utmatningen ska kunna ske både på rektangulär form (x + iy) samt polär form (angivet som en vinkel j , samt en radie r), medan det är tillfyllest om inmatningen kan ske på rektangulär form. Du ska själv skriva dina konstruktorer.

Programmet sak återspegla en god programmeringssed för objektorienterad programmering.

Ett exempel på ett utdrag ur ett testprogram finns nedan. Du får naturligtvis använda andra namn på dina variabler och metoder.

k1 = new Komplex();

k2 = new Komplex();

k1.mata_in();

k2.mata_in();

k3 = k1.add(k2);

k3.skriv_ut_rekt();

Tips: Skriv ett enkelt program, genomtänkt men enkelt.

 

Genomförande

Labben ska genomföras och redovisas i grupper om två studenter. Muntligt samarbete mellan grupper är tillåtet och rekommenderat.

Vi rekommenderar att du inför labben har skissat på papper på programkoden för de olika metoderna, eller att du har tänkt igenom uppgifterna i syfte att komma med förberedda frågor till Elena.

Skriv så enkla program du kan, som uppfyller uppgiftsspecifikationen. Inga felkontroller på indata, rimlighetskontroller eller dylikt behövs.

För samtliga deluppgifter gäller att in och utmatningen ska vara layoutmässigt mycket enkel, ja, rent av ful, men olika typer av ledtexter ska göra programkörningen begriplig.

 

Examination

Uppgiften ska redovisas genom en rapport som ska lämnas på papper till Elena, i hennes postfack, hus 1, plan 4, bredvid kopiatorerna.

Rapporten ska innehålla:

Följande regler gäller: