Laboration 4

Kioskkön

 

Innehåll och syfte

Efter denna laboration ska du kunna kunna förstå, förklara och tillämpa grundläggande idéer inom objektorienterad programmering.

Uppgift

Studera uppgiften om kiosken, som den presenterades på föreläsningen. Koden från föreläsningen finns tillgänglig för nedladdning här.

Din uppgift är att ändra klassen Ko,så att klassen inte ärver från Vector, utan istället innehåller en array av kunder. Du får anta att ett visst fixt maximalt antal kunder samtidigt kan stå i kö, exempelvis 100 kunder. Din köklass får dock inte vara begränsad i fråga om hur många kunder som kan passera genom kön under en dag. Det innebär att du ska skriva klassen så att den skulle kunna användas även för kiosk, vars kunder kommer allteftersom under kioskens öppettider.

En bra idé kan vara att låta ett objekt ur Ko både innehålla en array av kunder och ett heltal som anger det aktuella antalet kunder i kön. Din uppgiftslösning behöver inte ta hänsyn till specialfall eller innehålla felhantering. Den ska dock fungera bra tillsammans med de övriga klasserna för kiosken, såsom de har presenterats. Undvik komplicerade lösningar - en rimlig lösning är kodmässigt enkel och innehåller inga större begreppsmässiga svårigheter.

Genomförande

Labben ska genomföras och redovisas i grupper om två studenter. Muntligt samarbete mellan grupper är tillåtet och rekommenderat.Vi rekommenderar att du inför labben har skissat på papper på programkoden för de olika metoderna, eller att du har tänkt igenom uppgifterna i syfte att komma med förberedda frågor till Elena.

Examination

Uppgiften ska redovisas genom en rapport som ska lämnas på papper till Elena, i hennes postfack, hus 1, plan 4, bredvid kopiatorerna.

Rapporten ska innehålla:

Följande regler gäller: