Jag Mikroskopibild av odlade celler, där cellkärnan och cytoplasman har givits olika färg. Home made 3D Engine producing The Tuxpot on a Tux-ture table, (courtesy to the Craig S. Kaplan and the Escherization guys) AI-baserad storskalig screening för cancer i munhåla och svalg

Joakim Lindblads hemsida

Den engelskspråkiga versionen av den här sidan hålls bättre uppdaterad.


CV
Projekt
Publikationer
Undervisning
Handledning
Mjukvaror
Min doktorsavhandling

Joakim Lindblad
Professor i Datoriserad bildbehandling

Centrum för Bildanalys
Institutionen för informationsteknologi
Uppsala Universitet

Postadress

Joakim Lindblad
Uppsala Universitet
Institutionen för informationsteknologi
Box 337
SE-751 05 Uppsala

Besöksadress

Centrum för Bildanalys
Lägerhyddsvägen 1
Hus 10, våning 4