Funktionell programmering

Välkommen till funktionell programmering ht97!

Söker du egentligen
vårterminens kurs?

Kursinnehåll

Programmeringsuppgifter

Nyheter och schemaändringar

Tider för lektionerna finns nu anslagna.

Ett par tips om Haskell och fp

Dead-lines för uppgifter:

Nr 1, 2: tentan
Nr 3, 4: 13 oktober

Ny, bättre och enklare formulering av Programmeringsuppgift 2

Anmälan fördjupningsuppgift
Arbetsversion, ej klar

Du kan nu anmäla dig till redovisning av fördjupningsuppgiften den 21 oktober. Se till att du har läst anvisningarna för redovisningen och lektionen.

Sista dagen för anmälan är 17 oktober kl 12.00. Anmälan är bindande och obligatorisk. Ett exakt schema finns på denna sida senast sö 19 okt kl 21.00. Räkna med att obligatorisk näravo under ett pass om fem timmar, som kan innefall närsomhelst under dagen/kvällen.

Kontakta mig gärna om du har frågor.

Fråga! Eller tyck till!

Frågor och feed-back! Frågor om kursinnehållet? Synpunkter? Något du undrar över? Skriv!!
Anders Berglund			    Office: Room 1254
Department of Computer Systems	    E-mail: Anders.Berglund@docs.uu.se
Box 325				    Phone (work): +46 18 471 31 67
S-751 05 Uppsala		    Mobile phone: +46 70 582 45 80
Sweden				    Fax (work):  +46 18 55 02 25
				    

 referenser sedan 20 aug 1997.