Tider för lektionerna, 21 oktober

Läs anvisningarna för lektionen.

Närvaro är obligatorisk under hela det pass (förmiddag resp eftermiddag) när din redovisning infaller.

Samling inför varje pass i sal N23.

Vid frågor eller problem, ring på min mobiltelefon 070 425 02 11, eller kom till handledningen må kväll.

Förmiddag

8.15 Prolog Peter Karlsson
Pierre Lundqvist

Andreas Guillemot
Daniel Carlsson

9.15 Oändliga strukturer
och lat evaluering
Christer Persson
9.15 Grafreduktion Anders Ekström
Mikael Bergman
10.15 FP Per Willför

Teresa Solchaga
Mirofora Kalaitzidou

Rose-Marie Damberg

11.15 Haskell Andreas Grönlund
Joachim Nilsson

Farshad Kalantari
Per Edin

Tomas Lennvall
Lars-Erik Larsson

Carl-Johan Aberger
Torbjörn Johansson

Eftermiddag

13.15 Haskell Kent Larsson
Kenneth Björksten

Robert Larsson
Niclas Ericsson

Anders Cognell
Nadia Ghidoni

Örjan Svensson
Magnus Danielsson

14.15 Erlang Kenny Jansson
Anders Bornäs
14.15 ML Daniel Blomberg
Marie Norberg
15.15 Lambda-kalkyl Tomas Wilen
Per Linden
16.15 Lispinterpretator Lars-Göran Uhlander
Rikard Land

Thomas Berlin
Alexander Osztovics

Mikael Sandberg
Martin Skogevall

Håkan Hortlund


Anders Berglund            Office: Room 1254
Department of Computer Systems     E-mail: Anders.Berglund@docs.uu.se
Box 325                Phone (work): +46 18 471 31 67
S-751 05 Uppsala            Mobile phone: +46 70 425 02 11
Sweden                 Fax (work):  +46 18 55 02 25