Frågor? Synpunkter?

Fråga! Tyck!


Om du har frågor om kursinnehållet eller om du har synpunkter eller önskemål på föreläsningar, lektioner, laborationer, handledning eller vad det än må vara - tryck på utropstecknet för att skriva direkt.

Har du labfrågor, skriver du bäst till Kjell Post

Anders


Anders Berglund			    Office: Room 1254
Department of Computer Systems	    E-mail: Anders.Berglund@docs.uu.se
Box 325				    Phone (work): +46 18 18 31 67
S-751 05 Uppsala		    Mobile phone: +46 70 582 45 80
Sweden				    Fax (work):  +46 18 55 02 25