Anmälan fördjupningsuppgift

personuppgifter

Namn 1:

E-mail 1:

Namn 2:

E-mail 2:

Projekt

Projekt:

Redovisningsspråk

Jag/Vi redovisar gärna på engelska (för att göra lektionen tillgänglig för kursens utbytesstudent). Ja Nej
Övriga kommentarer du vill lämna:

Lämna inAnders Berglund			       Office: Room 1254
Department of Computer Systems	       E-mail: Anders.Berglund@docs.uu.se