Välkommen till kursen Datakommunikation II, ITP 99

Våren-99

Denna sida innehåller information om kursen Datakommunikation II som ges för det Informationteknologiska programmet under perioden mars - maj 1999. Även studenter från DV och MN programmen kan följa denna kurs. Kursen är fulltecknad våren 99.

Observera att all information på denna sida uppdateras kontinuerligt.

Kursinformation - uppdaterad (Originalversion).
Schema

Uppsatsuppgift (Handledning: Per Gunningberg och Ernst Nordström)

Interninformation - kräver user id och lösenord. Kontakta undertecknad.

Innehåll: Deltagarlista | Uppsatser och författare| Föreläsningsanteckningar | Resultat | Tentamen

Extra material:

Nyheter, med det mest aktuella först


Per Gunningberg

Last modified: 18 mars 1999