Seminariedagar i kursen Datakommunikation II

Deltagarna i kursen Datakommunikation II har skrivit uppsatser om aktuella ämnen inom datakommunikationsområdet. Dessa uppsatser presenteras och opponeras på den 7 maj, kl 8 – 12 och den 10 maj, 13-17.

Lokal: 2145

Presentationerna är öppna.

Fredag, 7 maj

8:15 – 9:15

9:30 – 10:30

10:45 – 11:30

11:30 – 11:45

Måndag 10 maj

13:15 – 14:15

14:30 – 15:30

15:45 – 16:15

16:15 – 16:30