Kursbrev - Datakommunikation II, ITP99

Välkommen till kursen Datakommunikation, 1DT131 och 1DT634. Kursen startar den 22 mars kl 1315, sal 2001, på Polacksbacken (Ångströmslaboratoriet). Det är viktigt att du kommer till kursstarten eftersom vi då kommer slutgiltigt att registrera dig för kursen. Kommer du ej riskerar du att förlora din plats. Vi har en lång lista av reserver som gärna vill komma in. Det är också viktigt att du kan visa att du har nödvändiga förkunskapskrav om du fått en "10:a" i antagningsbeskedet. Uppfyller du inte förkunskapskravet förlorar du också din plats. För IT-programmet krävs avklarade och godkända kurser i Datorsystem II och Sannolikhetsteori med statistik. För andra program krävs kurserna Datakommunikation I, Realtidssystem och Distribuerade system. Har du förhinder att komma, men ändå vill följa kursen och uppfyller kraven, var då vänlig och ta kontakt med mig.

Vi kommer att börja föreläsningarna den 22 mars och kommer då också att gå igenom uppsatsuppgiften i kursen. Kursböckerna är dels "Computer Networks", tredje upplagen, av Andrew Tanenbaum som du använde i Datakommunikation I och "An Engineering Approach to Computer Networking", av S. Keshav. De finns att köpa bland annat hos Studentbokhandeln. Keshavs bok kommer vi inte att börja använda förrän efter påsk.

Kursen har redan en hemsida med preliminär information: http://www.docs.uu.se/~perg/course/datakom2/it99

Välkommen till kursen.

 

Per Gunningberg
per.gunningberg@docs.uu.se
018-471 3171


Per Gunningberg


Last modified: 9 mars 1999