National University of Singapore

Ett utbyte med National University of Singapore finns för studenter med datavetenskap eller informationsteknologi som huvudämnen.

Söktrycket varierar mycket mellan åren. För året 98/99 antogs två studenter av cirka tio sökande, för året 99/00 antogs en av cirka tre (!). För året 00/01 antogs två av cirka sex. De senaste åren har det varit knappt 10 sökande.

Bra länkar:

·         Turistinfo och Om Singapore

·         Två reseberättelser från Uppsalastudenter från året 98/99 av Henrik Åström och Thomas Lundberg

·         Två senare reseberättelser Peranders Ekström och Jonas Rundberg

Mer info får du av Anders Berglund


Anders Berglund

Last modified: Mon Jan 24 17:45:45 MET 2000