Funktionell programmering

Välkommen till funktionell programmering vt98!

Kursinnehåll

Programmeringsuppgifter

Nyheter och schemaändringar

Schema för lektionen den 20 maj.

Du kan nu anmäla dig till lektionen den 20 maj. Se till att du läst anvisningarna för redovisningen och lektionen.

Observera att lektionen skall vara en presentation av området, inte en presentation av programmeringsuppgiften.

fördjupningsuppgifterna finns tillgängliga.

Dead-lines för uppgifter:

Nr 1 : tentan
Nr 2,3 : 15 maj, men att lösa uppgifterna före tentan är en mycket bra ide

Uppgiften från föreläsningen 14 april finns nu på WWW.

Fråga! Eller tyck till!

Frågor och feed-back! Frågor om kursinnehållet? Synpunkter? Något du undrar över? Skriv!!
Anders Berglund			    Office: Room 1254
Department of Computer Systems	    E-mail: Anders.Berglund@docs.uu.se
Box 325				    Phone (work): +46 18 471 31 67
S-751 05 Uppsala		    Mobile phone: +46 70 425 02 11
Sweden				    Fax (work):  +46 18 55 02 25
				    

 referenser sedan 30 mars 1998.