Tips, Haskell

Praktiska ting:

Förvissa dig om att /usr/local/bin finns i din path.

Kör med kommandot
hbcmake foo

Sätt INTE systemvariabeln LMLDIR

För att komma igång: kan du använda följande utmatningsstruktur

module Main (main) where
import 

main = print 

Du behöver inte, men får förstås gärna, använda annat än den absolut enklast utmatningen i Haskell. Du kan bortse från inmatning om du vill

Dokumentation:

Finns hos Monica. Ganska lättläst, men avser version 1.2. (Det ex som fanns är stulet) Se också (här finns version 1.3)
http://www.cs.chalmers.se/Haskell/haskell-report/
eller http://haskell.cs.yale.edu/haskell-report/haskell-report.html

Bra start "A gentle introduction to haskell" i kompendiet, kap 1 - 4 och 6. Dessa avsnitt täcker det mesta som är relveant i detta sammnhang.

De huvudsakliga skillnaderna mellan versionerna berör IO, se http://www.cs.chalmers.se/~augustss/convert.html

Flera löroböcker beskriver liknande, men mindre intressanta språk, exvis Bird and Wadler (stulen ur kursbiblioteket, nytt ex kommer), eller någon bok om SML/LML. Dessa böcker kan dock vara en mjukare introduktion.

Uppgiften:

Lösningen ska vara en god tillämpning på lat den lata evaluering och de oändliga struktureer som finns i Haskell.

Tips: Din lösning ska verkligen använda Eratosthenes såll, och ingen annan algoritm. Lägg ned tankemöde på detta.


Anders Berglund            Office: Room 1254
Department of Computer Systems     E-mail: Anders.Berglund@docs.uu.se
Box 325                Phone (work): +46 18 471 31 67
S-751 05 Uppsala            Mobile phone: +46 70 582 45 80
Sweden                 Fax (work):  +46 18 55 02 25
                    

Senast ändrad: 08/28/97 23:08:21