Tider för lektionerna, 20 maj

Läs anvisningarna för lektionen.

Tänk på att ditt projekt skall lämnas in vid lektionstillfället.

Närvaro är obligatorisk under det pass du presenterar, samt alla pass där du står som publik.

Samling inför varje pass i sal S03

Vid frågor eller problem, ring på min mobiltelefon 070 545 76 45, eller kom till handledningen tisdag kväll.

tid Ämne Föreläsare Publik
8.15 Haskell Yusuf Özdemir
Radu Dobrin
Marie Johansson
Anna Bylund
Niklas Kihlén
Robert Eriksson
Andreas Hedlund
Anders Ingelsson
Daniel Rytterlund
Marcus Sundkvist
Bleton
9.15 ML

Mathias Ekman
Magnus Andersson

Niklas Kihlén
Robert Eriksson

Marie Johansson
Anna Bylund
Andreas Hedlund
Anders Ingelsson
Daniel Rytterlund
Marcus Sundkvist
Camilla Grosz
Johan Larsson
Andreas Arnström
Magnus Eriksson
Mikael Andersson
Bo Lindell
Jan Johansson
Jonas Rönnegård
Yusuf Özdemir
Radu Dobrin
10.15 Erlang

Andreas Hedlund
Anders Ingelsson

Daniel Rytterlund
Marcus Sundkvist

Jan Johansson
Jonas Rönnegård

Marie Johansson
Anna Bylund
Mathias Ekman
Magnus Andersson
Niklas Kihlén
Robert Eriksson
Camilla Grosz
Johan Larsson
Andreas Arnström
Magnus Eriksson
Mikael Andersson
Bo Lindell
Yusuf Özdemir
Radu Dobrin
Bleton
11.15 Lisp i Lisp

Camilla Grosz
Johan Larsson

Andreas Arnström
Magnus Eriksson

Marie Johansson
Anna Bylund
Mathias Ekman
Magnus Andersson
Niklas Kihlén
Robert Eriksson
Jan Johansson
Jonas Rönnegård
Mikael Andersson
Bo Lindell
Bleton
12.15 FP

Mikael Andersson
Bo Lindell

Bleton

Jan Johansson
Jonas Rönnegård
Camilla Grosz
Johan Larsson
Andreas Arnström
Magnus Eriksson
Andreas Hedlund
Anders Ingelsson
Mathias Ekman
Magnus Andersson
Daniel Rytterlund
Marcus Sundkvist

Johan Bengtsson
Uppdaterad: 1998-05-19