Dagens IT blomma (todays flower in the coffe room)

Artlista

Dagens blomma plockar jag på väg till jobbet i Uppsala.

 1. Alm
 2. Alpgullregn
 3. Alsikeklöver
 4. Amerikansk nejlikrot
 5. Apel
 6. Ask
 7. Asp
 8. Axveronika
 9. Backklöver
 10. Backnejlika
 11. Backskärvfrö
 12. Backsmultron
 13. Backtrav
 14. Baldersbrå
 15. Betesdaggkåpa
 16. Berberis
 17. Bergdunört
 18. Berggröe
 19. Bergsslok
 20. Bergsyra
 21. Blekbalsamin
 22. Blodrot
 23. Blåklint
 24. Blåbär
 25. Blåeld
 26. Blålusern
 27. Blåsippa
 28. Blåsuga
 29. Bockrot
 30. Bok
 31. Brudbröd
 32. Brudslöja
 33. Brunört
 34. Brännäsla
 35. Buskviol
 36. Cikoria
 37. Doftschersmin
 38. Douglasgran
 39. Druvfläder
 40. Dvärgvårlök
 41. Ek
 42. Ekbräken
 43. Ekorrbär
 44. En
 45. Esparsett
 46. Femfingerört
 47. Flockfibbla
 48. Fläder
 49. Fyrkantig johannesört
 50. Färgkulla
 51. Gatkamomill
 52. Getrams
 53. Getväppling
 54. Gran
 55. Groblad
 56. Grusstarr
 57. Gråbo
 58. Gråfibbla
 59. Gräslök
 60. Grässtjärnblomma
 61. Grönknavel
 62. Gul fetknopp
 63. Gulkronill
 64. Gullris
 65. Gullviva
 66. Gulmåra
 67. Gulsippa
 68. Gulsporre
 69. Gul sötväppling
 70. Gulvial
 71. Gårdsskräppa
 72. Gåsört
 73. Gökblomster
 74. Gökärt
 1. Hagfibbla
 2. Hallon
 3. Hampdån
 4. Harklöver
 5. Harkål
 6. Harsyra
 7. Hassel
 8. Hultbräken
 9. Humleblomster
 10. Humlelusern
 11. Hundkäx
 12. Hundstarr
 13. Hundäxing
 14. Häckvicker
 15. Hägg
 16. Häggmispel
 17. Hästhov
 18. Höstfibbla
 19. Jordreva
 20. Jordrök
 21. Jungfrulin
 22. Jätteloka
 23. Kabbleka
 24. Kamomill
 25. Kanadabinka
 26. Kanadahagtorn
 27. Kirskål
 28. Klibbal
 29. Klibbkorsört
 30. Knippfryle
 31. Knölklocka
 32. Knölsmörblomma
 33. Krusbär
 34. Kornvallmo
 35. Krusskräppa
 36. Kruståtel
 37. Krustistel
 38. Krypnarv
 39. Kråkvicker
 40. Kummin
 41. Kungsljus
 42. Kungsängslilja
 43. Kvickrot
 44. Kärleksört
 45. Kärringtand
 46. Kärrviol
 47. Liljekonvalj
 48. Lingon
 49. Liten blåklocka
 50. Ljung
 51. Lomme
 52. Lundstarr
 53. Lärk
 54. Löktrav
 55. Lönn
 56. Mahonia
 57. Majbräken
 58. Majsmörblomma
 59. Majveronika
 60. Malört
 61. Mandelblomma
 62. Maskros
 63. Midsommarblomster
 64. Mjölke
 65. Måbär
 66. Nagelört
 67. Nattviol
 68. Nejlikrot
 69. Nyponros
 1. Ormbär
 2. Oxtunga
 3. Palsternacka
 4. Parksmultron
 5. Penningört
 6. Pimpinell
 7. Pimpinellros
 8. Pipdån
 9. Piprör
 10. Pilört
 11. Påsklilja
 12. Prästkrage
 13. Renfana
 14. Revfingerört
 15. Revormstörel
 16. Rosenkronill
 17. Ryssgubbe
 18. Rysk blåstjärna
 19. Råttsvans
 20. Rödblära
 21. Rödklint
 22. Rödklöver
 23. Rödkämpar
 24. Rödven
 25. Rölleka
 26. Rönn
 27. Rött oxbär
 28. Sandnarv
 29. Sandstarr
 30. Sandtrav
 31. Sandvita
 32. Skatnäva
 33. Skavfräken
 34. Skelört
 35. Skogsbräken
 36. Skogsfräken
 37. Skogsförgätmigej
 38. Skogsklöver
 39. Skogsnarv
 40. Skogssallat
 41. Skogsstjärna
 42. Skogstry
 43. Skogsviol
 44. Skärmtry
 45. Slån
 46. Smultron
 47. Småborre
 48. Smällglim
 49. Smörblomma
 50. Snödroppe
 51. Sommargyllen
 52. Stenbär
 53. Stensöta
 54. Stinknäva
 55. Stjärndaggkåpa
 56. Stor blåklocka
 57. Stormåra
 58. Stor nunneört
 59. Strandlysing
 60. Stubbtåg
 61. Styvmorsviol
 62. Sumpnoppa
 63. Surkörsbär
 64. Svalört
 65. Svarta vinbär
 66. Svartkämpar
 67. Svartvide
 68. Svinmolke
 69. Svinmålla
 70. Syren
 71. Såpnejlika
 72. Sälg
 73. Sötkörsbär
 1. Taggsallat
 2. Tall
 3. Teveronika
 4. Timotej (vild)
 5. Tjärblomster
 6. Toppdån
 7. Trampört
 8. Tusensköna
 9. Tysklönn
 10. Ullkardborre
 11. Uppländsk vallört
 12. Vass
 13. Vasstarr
 14. Vattenmåra
 15. Vete
 16. Vippärt
 17. Vintergröna
 18. Vispstarr
 19. Vit fetknopp
 20. Vitgröe
 21. Vitklöver
 22. Vitmåra
 23. Vitplister
 24. Vitpyrola
 25. Vit sötväppling
 26. Vitsippa
 27. Vresros
 28. Vårbrodd
 29. Vårfryle
 30. Vårförgätmigej
 31. Vårlök
 32. Vårstarr
 33. Vårtbjörk
 34. Vårtörel
 35. Våtarv
 36. Väddklint
 37. Vägtistel
 38. Åkerbinda
 39. Åkerfräken
 40. Åkerkårel
 41. Åkermynta
 42. Åkertistel
 43. Åkervinda
 44. Åkerviol
 45. Åkervädd
 46. Äkta förgätmigej
 47. Äkta johannesört
 48. Älggräs
 49. Ältranunkel
 50. Ängsbräsma
 51. Ängshaverrot
 52. Ängsskallra
 53. Ängskovall
 54. Ängssvingel
 55. Ängssyra
 56. Ängsviol
 57. Ärenpris
 58. Örnbräken

Alla blommor jag hittat finns samlade i en artlista och en systematisk ordnad lista. Bilderna länkas från "den virtuella floran" från Naturhistoriska riksmuseet eller ibland från Nordens flora. Någon bild har jag tagit själv. Se även dagens blomma: Juni 08, Maj 08, April 08, Juni 07, May 2007, Augusti 2005, Juli 2005, Maj-Juni 2005, April 04, Augusti 2003, Juni 2003, Maj 2003, Mars-April 2003, Augusti 2002, Juni 2002, Maj 2002, April 2002, September 2001, Augusti 2001, Juli 2001, Juni 2001, Maj 2001, Juli-Augusti 2000, Juni 2000, Maj 2000, 1999,.

line
Updated Friday, 04-Jul-2008 08:22 by Roland Grönroos
e-mail: Roland.Gronroos@it.uu.se
Location: 
Roland