Uppgift 1 -- AD1 VT04 -- Uppsala Universitet

Uppgift 1 måste lämnas in senast måndag 9 februari klockan 08:00 (på morgonen). Lämna in den med hjälp av inlämningssystemet (se slutet av denna sida).

Uppgift

Läs här! Din redovisning ska innehålla svar och/eller lösningar på alla delfrågor av frågorna 1-3.

Inlämning

Överst i din fil ska följande finnas (inom kommentartecken): Kontrollera att du hunnit ge svar på varje deluppgift.

Hämta ett formulär för att lämna in uppgiften genom att fylla i fälten nedan.

ID:
PIN:
formulär för inlämning