Uppsala universitet
Datakommunikation II
Kursbeskrivning
Schema
Lärare
Uppsatsuppgift
Projektuppgift
Interninformation
Presentationsschema
Extra kursmaterial
Graduate course
Informationsteknologi : Datakommunikation II

Välkommen till kursen Datakommunikation II, ITP 2003

Denna sida innehåller information om kursen Datakommunikation II som ges för det Informationsteknologiska programmet under perioden mars - maj 2003. Även studenter från DV och MN programmen kan följa denna kurs. Kursen är fulltecknad våren 2003.

Observera att all information på denna sida uppdateras kontinuerligt.

Nyheter, med det mest aktuella först

 • Tentamensresultatet från den 21 augusti finns nu på Interninformation.
 • Tentamensresultatet från den 28:e maj finns nu på Interninformation.
 • På interninformation finns svar på en del tentamensfrågor (efter önskemål).
 • Tack för utomordentliga uppsats och projektpresentationer.
 • Uppsatspresentationerna den 22 maj är i sal P2146
 • Projektpresentationerna den 23 maj är i sal P1111
 • Seminarier den 22-23 maj. En PC-projektor finns tillgänglig för er som vill utnyttja den.
 • Reviderade läsanvisningar.
 • Observera att kursinnehållet definieras av läsanvisningarna tillsammans med föreläsningsanteckningarna och utdelat material.
 • Projektrapporten ska inlämnas senast den 6 juni.
 • Ändring av schemat. F11, F12 och F13 byter plats. Se schemat.
 • Hämta uppsatser för opponering hos Per Gunningberg den 5 maj eller 8 maj.
 • Nytt presentationsschema med opponenter utsedda finns nu tillgängligt.
 • Projektredovisningarna är flyttade till fredagen den 23 maj.
 • Gästföreläsning den 5 maj av Jakob Carlström från Xelerated AB.
 • Deadline för inlämnande av uppsats är 28 april kl 17.
 • Handledningstider för uppsats: 4/4 12.30-12.50 respektive  12.55-13.15. Anmäl intresse.
 • Vi behöver ytterligare en deltagare till projektet: Energy saving by using play-out buffer on thin clients.
 • Projektdeltagare - skicka email till er handledare /"adviser" <förnamn.efternamn>@it.uu.se
 • Registreringen för kursen stängs den 26 mars
 • Beklagar schemamissen den 20 mars.
 • Kursstart är den 21 mars, kl 13:15, i sal Å2001.
 • "Gamla" nyheter.

Kursbeskrivning

Datakommunikation II är en fortsättningskurs på den grundläggande kursen i Datakommunikation. Den riktar sig främst till studenter på IT-programmet som vill specialisera sig inom området och till forskarstuderande som vill bredda sin utbildning. Kursen är öppen för DV och MN studenter.

Kursen täcker aktuella forskningsämnen inom multimedial kommunikation, protokollimplementationer, resursreservering, realtid, peer-to-peer networks och Content Distribution Networks. En del av föreläsningarna kommer att ges av experter från industrin och andra universitet. Den kräver en stor del eget arbete i form av en projektuppgift eller en avancerad uppsats. Det egna arbetet ska presenteras vid ett seminarium. Kursdeltagaren ska också opponera på andras uppsatser vid seminarietillfällena.

Ett av målen med kursen är att kursdeltagarna ska kunna förstå professionella artiklar i tidskrifter från ACM och IEEE.

Kursen ges på D-nivå och är öppen för forskarstuderande.

Kurskoder: IT3: 1IT130, 3 poäng, MN2: 1DT634 5 poäng

Förkunskapskrav:

 • Datakommunikation I

Föreläsare, handledare och kursansvariga

Kursen websida:

http://www.docs.uu.se/~perg/course/datakom2/it2003

Preliminärt schema:

 

 

Datum, Tid

Sal

Ämne

Lärare

F1

Mar 21, 13.15

Å2001

Introduktion, val av kursuppgift

PG

F2

Mar 24, 10.15

Å10132

Köfenomen och andra fördröjningar, resursallokerande nätverk

PG

F3

Mar 26, 10.15

P2247

Prestandaprediktering och kömodeller

PG

Mar 28, 17.00

 ----

Deadline för val av uppsatsämne/projekt

 

F4

Apr 3, 08.15

P2247

Multimedial kommunikation och mediakompression

PG

F5

Apr 7, 13.15

P2247

Paketbaserad strömmande media, multicast och realtidsprotokoll

PG

F6

Apr 9, 08.15

Å10132

Trafikklasser, kvalitetsparametrar och trafikstyrning

PG

F7

Apr 28, 13.15

P1111

Bandbreddsmätning och andra prestandamätningstekniker

BM

 

Apr 28, 17.00

 ----

Deadline för inlämnande av uppsats

 

F8

Apr 29, 13.15

P2146

IntServ, DiffServ, "bandwidth brokers" och RED

PG

F9

Maj 2, 13.15

P1211

Bandbredds- och paketschemaläggning

PG

F10

Maj 5, 15.15

Å2001

Principer för design av router och innehållsväxlar

JC

F11

Maj 8, 10.15

Å10132

"Overlays, CDNs" och tjänstearkitekturer

PG

 

Maj 8, 17.00

 -----

Deadline för inlämning av reviderad uppsats

 

F12

Maj 9, 10.15

Å10132

"P2P-networking" och innehållsadressering

RG

F13

Maj 15, 08.15

Å10132

Principer för protokollimplementationer i värdmaskiner

PG

S1

Maj 22, 08.15

P2146

Seminarium. Halvgrupp till kl 17.

PG

S2

Maj 23, 08.15

P1111

Seminarium. Halvgrupp till kl 17.

PG

S3

Maj 26, 08.15

P1111

Seminarium. Halvgrupp till kl 12.

PG

EXA

Maj 28, 9-14

Polacks

Tentamen

 

 

 

Kursuppgift

Alla kursdeltagare ska antingen skriva en längre uppsats om ett aktuellt område inom datakommunikationsområdet eller genomföra ett projekt under kursen gång. Båda två genomförs som ett grupparbete. I bägge alternativen ska arbetet presenterats muntligt vid ett seminarietillfälle. Omfattningen av det individuella arbetet beräknas motsvara en upp till två veckors heltidsarbete för IT-studenter och tre veckors arbete för DV/MN-studenter.

Uppsats med opponering

Uppsatsen skrives normalt i grupper om två personer eller fyra personer beroende på ämnesval. Omfattningen för IT-studenter bör vara 10-15 sidor för två personer och 15-25 sidor för fyra personer. Omfattningen för DV/MN-studenter bör vara 15-20 sidor för två personer och 25-35 sidor för fyra personer. Val av uppsatsämne görs från en sammanställd lista eller ett eget förslag som måste godkännas kursansvarig lärare. Deadline för inlämnande av uppsatsen är 28 april kl. 17. Därefter får varje grupp en annan grupps uppsats som de ska opponera på vid seminarietillfället. För mer detaljerade instruktioner, se kursuppgift. Val av ämne och gruppindelning ska vara klart och anmält till kursansvarig senast den 28 mars kl. 17.

Projekt

För de som är intresserade erbjuder vi ett begränsat antal projektuppgifter istället för uppsatsskrivande. Varje projekt är avpassat för ett team om 4-5 personer. Ett projekt bör behandla aktuell forskning inom datakommunikationsområdet och innehåller normalt systemprogrammering i Linux eller Win-miljö. Varje team handledes av en forskarstuderande eller lärare från institutionen. Projektresultatet skall presenteras och demonstreras vid ett seminarietillfället i slutet av kursen. Ett kort skriftlig rapport skall också inlämnas.

Följande projekt erbjudes för detta år

 1. Extended functionality in Explanograms
 2. Peer-to-Peer networking. Testbed port and benchmarking.
 3. Ad hoc network (APE) measurements
 4. WLAN Authentication server for students at Uppsala University
 5. Security Proxy for Limited Devices
 6. Energy saving by using play-out buffers on thin clients
 7. Vertical handover between Bluetooth - GPRS

För fullständig information se:

http://www.docs.uu.se/~perg/course/datakom2/it2003/projekt-uppgift.html

Litteratur

 • Kurose J, and Ross, K. "Computer Networking: A TopDown Approach Featuring the Internet", 2003, 2nd ed AddisonWesley Longman.
 • Utdrag från: Keshav, S., "An Engineering Approach to Computer Networking", 1997, Addison Wesley.
 • Utdrag från: Davies and Peterson, "Computer Networks A Systems Approach", 2000, 2nd ed, Morgan-Kaufmann.
 • Utdrag från: Bertsekas, D. & Gallager, R., "Data Networks", Andra utgåvan, Prentice-Hall, 1992
 • Utdrag från: Tanenbaum., "Computer networks", Fjärde utgåvan, Prentice-Hall, 2003
 • Pekka Hedqvist "CDN - lösningen på Internets flaskhalsar", Nätmagazin Nr 10, 2002.
 • Kopior på föreläsningsanteckningar som distribueras under kursens gång.

Läsanvisningar ges under kursens gång. Föreläsningsanteckningar görs tillgängliga på kursens internsida i samband med föreläsningen.

Utdragen är sammanställda till ett kompendium och kan köpas till självkostnadspris(40:-) på UTHgård.

Examination

Kursen examineras med en tentamen den 28 maj. För godkänt resultat på kursen fodras att uppsatsen eller projektet också är godkänt. Betyget bestäms förutom av tentamensresultatet även av kvaliteten på uppsatsen/projektrapporten, presentationen och opponeringen. Omdömet på uppsatsdelen/projektet kan höja men inte sänka tentamensbetyget.

 
©- 2001. UPPSALA UNIVERSITET, Box 256, 751 05 Uppsala | per.gunningberg@it.uu.se, den 21 mars 2003