Funktionell programmering

Välkommen till funktionell programmering vt99!

Obs! Schemändring

Kursinnehåll

Laboration

Programmeringsuppgifter

Alla uppgifter lämnas till Roger Jonsson, per mail eller på papper

Kursbiblioteket är en tillgång för alla kursdeltagare. Från den är därför enbart kortlån, såsom för kopiering, eller läsning för stunden tillåten. Se även anvisningarna för förjupningsuppgiften

Nyheter

 1. Du kan nu anmäla dig till lektionen i maj enligt ordinarie schema. Se till att du läst anvisningarna för redovisningen och lektionen. Anmälan snarast!
 2. Handledare:
  Fp: David Jervelius m fl
  Haskell: Jan Gustavsson
  lambdakalkyl: Per Lindén m fl
  Erlang: Christer Sandberg
  Prolog: Roger Jonsson
  Lisp i Lisp: Roger Jonsson
  Lisp i Prolog: Peter Funk
  Predikatlogik: Peter Funk
 3. Dead-lines: OU1 och OU2: tentan. OU3: Redovisningstillfället för fördjupbningsblocket.
  Att lösa samtliga uppgifter före tentan är dock en utmärkt förberedelse (kanske den bästa)inför tentan.
 4. Föreläsningen den 15 april är flyttad till 14 april 18.15, samma plats
 5. Ett par exempel i OU1 är rättade
 6. Första föreläsningens anteckningar!

Fråga! Eller tyck till!

Frågor och feed-back! Frågor om kursinnehållet? Synpunkter? Något du undrar över? Skriv!!

Länkar


 Anders Berglund			office	  + 46 (18) 471 31 67
 Information Technology		mobile	  + 46 (70) 425 02 11
 Department of Computer Systems    fax, dept  + 46 (18) 55 02 25
 P.O. Box 325				
 S-751 05 Uppsala			
 Sweden				
 e-mail: Anders.Berglund@docs.uu.se