Kapitel 1. Inledning

1.1. Uppgifter och betyg

Välj en, två eller flera av nedanstående uppgifter:

 1. Lambda-kalkyl (3-4)
 2. Logikprogrammering (2)
 3. Programmeringsspråket Haskell (2)
 4. Programmeringsspråket FP (3)
 5. Programmeringsspråket Erlang (2-3)
 6. En interpretator för Lisp i Lisp (3)
 7. En interpretator för Lisp i Prolog (4)
 8. Valfri uppgift inom predikatlogik (?)

Siffran efter uppgiften anger hur många enheter uppgiften är värd.

För betyget 3 på kursen krävs två enheter, för betyget 4 tre enheter, för betyget 5 fyra enheter. Vissa projekt kan inte kombineras för ett högre betyg.

Undervisning på fördjupningsavsnitten ges i form handledning eller gemensam problemlösning. Du är naturligtvis alltid välkommen att fråga, inte bara när du redan har valt en uppgift, utan även inför ditt val. Beskrivningarna av flera av uppgifterna är kortfattade och kompletteras gärna med svar på dina frågor.

1.2. Val av uppgifter

Antalet platser på varje avsnitt är begränsat. Tid när anmälningslistor anslås meddelas senare.

1.3. Information

På anslagstavlan och WWW kommer kontinuerligt information om om redovisning, uppgifter etc. Följ denna noga.

1.4. Redovisning

Redovisningen av ett fördjupningsavsnitt består av:

Uppgiften och lektionen ska vara helt klara till redovisningstillfället. Anmälan till redovisningen är bindande.

Ett lektionstillfällen kommer anordnas för fördjupningsavsnitten. För försenade projekt ges en redovisningsmöjlighet i samband med vårens kurs.

Därutöver krävs bevistande av minst 4 lektioner inom andra fördjupningsuppgifter än de egna.

Uppgifterna ska lösas individuellt eller i grupper om två. Vid arbete i grupp gäller att gruppens båda medlemmar aktivt ska delta i hela arbetet och allt arbete ska vara gemensamt. Att fördela uppgifter mellan sig inom en grupp är inte tillåtet.

Programmeringsuppgifterna ska i sin helhet spegla en god programmeringssed för deklarativa språk. Således får procedurella konstruktioner endast användas i rena undantagsfall. Varje sådan användning ska i detalj motiveras. För de flesta uppgifter krävs ingen felhantering.

1.5. Kursbibliotek

Vissa böcker för kursen finns tillgängliga för läsning men inte för hemlån.

Kapitel 2


Anders Berglund            Office: Room 1254
Department of Computer Systems     E-mail: Anders.Berglund@docs.uu.se
Box 325                Phone (work): +46 18 471 31 67
S-751 05 Uppsala            Mobile phone: +46 70 582 45 80
Sweden                 Fax (work):  +46 18 55 02 25
                    

Senast ändrad: 08/28/97 23:08:21