Funktionell programmering

Välkommen till funktionell programmering ht98!

Obs! Schemändring

Kursinnehåll

Laboration

Programmeringsuppgifter

Nyheter

 1. Schema för lektionen den 20 oktober.
 2. Du kan nu anmäla dig till lektionen i oktober enligt ordinarie schema. Se till att du läst anvisningarna för redovisningen och lektionen. Sista anmälningsdag är den 16 oktober.
 3. Handledningen den 1 oktober flyttad till 30 september 18.15, samma plats
 4. Ny, snällare (?) dead-line för uppgifter:
  Uppgift 1 och 2:
  Uppgift 3: 5 okt.
 5. Schemaändring: Föreläsningen må 21 september är flyttad till 25 sept (preliminärt) pga sjukdom
 6. Programmeringsuppgift 2, komplexa tal har nya, enklare och bättre exempel

Fråga! Eller tyck till!

Frågor och feed-back! Frågor om kursinnehållet? Synpunkter? Något du undrar över? Skriv!!
 Anders Berglund			office	  + 46 (18) 471 31 67
 Department of Computer Systems    mobile	  + 46 (70) 425 02 11
 P.O. Box 325				fax, direct + 46 (70) 411 02 14
 S-751 05 Uppsala			fax, dept  + 46 (18) 55 02 25
 Sweden				
 e-mail: Anders.Berglund@docs.uu.se