Schema för lektionerna den 20:e oktober.

Att tänka på inför lektionen:


8 - 9

Ämne Föreläsare Åhörare
FPMatz Östlund
Panagiotis Chryssovitsanos
Emil Gustavsson
Anders Davidsson
Andreas Deck
Anders Jonsson
Peter Sandström
Tomas Walldin
Andreas Wikström
FPRobert Matsson
Casper Jonsson
Carl-David Waltersten
Björn Persson
Kersti Carlson
Pia Hill
Liz Hoffman
Annsofie Berglind
Madeleine Iwarson
ErlangLinda Niklasson
Kristina Malmström
Magnus Forsström
Andreas Watzinger
Harald Walden
Johan Andersen
Petra Hedberg
Susanne Timsjö
ErlangAziz Shammas
Peter Dahlberg
Susanne Sköld
Magnus Ahlmark
Ulrica Boström
Chris Kwan
Johan Erikson
Waldemar Kocjan

9 - 10

Ämne Föreläsare Åhörare
FPUlrica Boström
Chris Kwan
Mikael Anderle
Torbjörn Tallroth
Linda Niklasson
Kristina Malmström
Magnus Forsström
Andreas Watzinger
Petra Hedberg
Susanne Timsjö
LambdakalkylEmil Gustavsson Magnus Sundin
Robert Matsson
Casper Jonsson
Johan Trönninger
Mats Gustafsson
Kersti Carlson
Pia Hill
Liz Hoffman
Jonas Brännvall
Niklas Kökeritz
LambdakalkylAnders Davidsson
Andreas Deck
Carl-David Waltersten
Björn Persson
Aziz Shammas
Peter Dahlberg
Matz Östlund
Panagiotis Chryssovitsanos
Joakim Karlkvist
Joakim Lindgren
Harald Walden
Johan Andersen
LambdakalkylAnnsofie Berglind
Madeleine Iwarson
Susanne Sköld
Magnus Ahlmark
Mladen Nikitovic
Anders Pettersson
Lars Bruce
Markus Bohlin
Anders Jonsson
Peter Sandström
Tomas Walldin
Andreas Wikström

10 - 11

Ämne Föreläsare Åhörare
MLPetra Hedberg
Susanne Timsjö
Linda Niklasson
Kristina Malmström
Magnus Forsström
Andreas Watzinger
Lars Bruce
Markus Bohlin
Ulrica Boström
Chris Kwan
MLJonas Brännvall
Niklas Kökeritz
Robert Matsson
Casper Jonsson
Mikael Anderle
Torbjörn Tallroth
Annsofie Berglind
Madeleine Iwarson
GrafreduktionJohan Erikson
Waldemar Kocjan
Aziz Shammas
Peter Dahlberg
Mladen Nikitovic
Anders Pettersson
Emil Gustavsson
Anders Davidsson
Andreas Deck
HaskellTomas Walldin
Andreas Wikström
Joakim Karlkvist
Joakim Lindgren
Magnus Sundin
Johan Trönninger
Mats Gustafsson
Carl-David Waltersten
Björn Persson

11 - 12

Ämne Föreläsare Åhörare
ErlangMikael Anderle
Torbjörn Tallroth
Matz Östlund
Panagiotis Chryssovitsanos
Emil Gustavsson
Anders Jonsson
Peter Sandström
Tomas Walldin
Andreas Wikström
ErlangKersti Carlson
Pia Hill
Liz Hoffman
Robert Matsson
Casper Jonsson
Anders Davidsson
Andreas Deck
Annsofie Berglind
Madeleine Iwarson
FPSusanne Sköld
Magnus Ahlmark
Mladen Nikitovic
Anders Pettersson
Lars Bruce
Markus Bohlin
Harald Walden
Johan Andersen
Jonas Brännvall
Niklas Kökeritz
FPJoakim Karlkvist
Joakim Lindgren
Magnus Sundin
Johan Trönninger
Mats Gustafsson
Aziz Shammas
Peter Dahlberg
Johan Erikson
Waldemar Kocjan

13 - 14

Ämne Föreläsare Åhörare
ErlangCarl-David Waltersten
Björn Persson
Magnus Sundin
Mladen Nikitovic
Anders Pettersson
Jonas Brännvall
Niklas Kökeritz
ErlangJohan Trönninger
Mats Gustafsson
Joakim Karlkvist
Joakim Lindgren
Lars Bruce
Markus Bohlin
HaskellHarald Walden
Johan Andersen
Robert Matsson
Casper Jonsson
Mikael Anderle
Torbjörn Tallroth
Linda Niklasson
Kristina Malmström
Kersti Carlson
Pia Hill
Liz Hoffman
Petra Hedberg
Susanne Timsjö
HaskellAnders Jonsson
Peter Sandström
Matz Östlund
Panagiotis Chryssovitsanos
Ulrica Boström
Chris Kwan
Susanne Sköld
Magnus Ahlmark
Magnus Forsström
Andreas Watzinger
Johan Erikson
Waldemar Kocjan

14 - 15

Ämne Föreläsare Åhörare
LispMladen Nikitovic
Anders Pettersson
Carl-David Waltersten
Björn Persson
Johan Trönninger
Mats Gustafsson
Joakim Karlkvist
Joakim Lindgren
Jonas Brännvall
Niklas Kökeritz
Tomas Walldin
Andreas Wikström
LispLars Bruce
Markus Bohlin
Linda Niklasson
Kristina Malmström
Kersti Carlson
Pia Hill
Liz Hoffman
Matz Östlund
Panagiotis Chryssovitsanos
Ulrica Boström
Chris Kwan
LispMagnus Forsström
Andreas Watzinger
Mikael Anderle
Torbjörn Tallroth
Aziz Shammas
Peter Dahlberg
Susanne Sköld
Magnus Ahlmark
Emil Gustavsson
Johan Erikson
Waldemar Kocjan
LispMagnus Sundin Anders Davidsson
Andreas Deck
Annsofie Berglind
Madeleine Iwarson
Harald Walden
Johan Andersen
Anders Jonsson
Peter Sandström
Petra Hedberg
Susanne Timsjö

Johan Bengtsson
Uppdaterad: 1998-10-19