Algoritmer och datastrukturer med objektorienterad programmering

Översiktsschema

Sammankomst 1, fredag 28 aug

Detaljschema

Upprop
Inledning: Vad handlar kursen om? Vad är AoD? Vad är OOP?
Imperativ programmering i C++
Unix och Emacs, med laboration

Sammankomst 1, lördag 29 aug

Rekursion
Klassbegreppet
Laboration

Sammankomst 2, fredag 18 sept, 10 - 18

Detaljschema

Dataabstraktion
Listor
Laboration

Sammankomst 2, lördag 19 sept, 9 - 17

Arv
Stackar, köer
Objektorientering
Laboration

Sammankomst 3, fredag 9 okt, 10 - 18

Träd
Laboration

Sammankomst 3, lördag 10 okt 9 - 17

Föreläsningstid till förfogande
Laboration

TENTAMEN, lördag 24 oktober 10 - 15

Sal 1245 och 1246.

 Anders Berglund			office	  + 46 (18) 471 31 67
 Department of Computer Systems    mobile	  + 46 (70) 425 02 11
 P.O. Box 325				fax, direct + 46 (70) 411 02 14
 S-751 05 Uppsala			fax, dept  + 46 (18) 55 02 25
 Sweden				
 e-mail: Anders.Berglund@docs.uu.se