Algoritmer och datastrukturer med objektorienterad programmering,
detaljplan

Sammankomst 1, fredag

Sal: 1311
10.15 Upprop Anders Berglund
Inledning: Vad handlar kursen om?
Vad är AoD? Vad är OOP?
Fredrik Larsson
11.30Lunch och tid köpa litteratur
13.15Imperativ programmering i C++Fredrik Larsson
16.00Unix och Emacs, med laboration
18.00Tid för självstudier och välbehövlig vila :-D

Sammankomst 1, lördag

Sal: 1311
9.15 Rekursion
Klassbegreppet
Fredrik Larsson
12.00Lunch
13.15forts
14.15 Laboration, imperativ programmering i C++
17.00Tid för självstudier Anders Berglund			office	  + 46 (18) 471 31 67
 Department of Computer Systems    mobile	  + 46 (70) 425 02 11
 P.O. Box 325				fax, direct + 46 (70) 411 02 14
 S-751 05 Uppsala			fax, dept  + 46 (18) 55 02 25
 Sweden				
 e-mail: Anders.Berglund@docs.uu.se