Bio på svenska

Wang Yi är professor vid Uppsala Universitets institutionen för informationsteknologi. Han disputerade i datalogi 1991 vid Chalmers Tekniska Högskola. Han är en av sveriges ledande forskare i mjukvaruteknik, främst för säkerhetskritiska datorsystem. Han har beviljats 2019 den europeiska forskningsrådets (ERC) mest prestigefyllda bidrag: ERC Advanced Grant och den svenska KAW-anslag från Wallenbergstiftelserna. Båda forskningsbidraget åtnjuter mycket stor prestige världen över och går endast till världens främsta spetsforskare. Han har fått ett stor antal internationella utmärkelser bl.a. CAV Award 2013 och IEEE Award 2019 for Outstanding Technical Achievement and Leadership.

Han är ledamöter av Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala, Sveriges äldsta lärda sällskap (akademi), ledamöter av Academia Europaea, och IEEE Fellow. Han är också en av internationella forskningsledarna i datavetenskap. Han är ledamöter i redationen och ordförande av tekniska kommittee för ett stort tal vetenskap tidskrifter, och internationella konferenser i ämnet.

Han är också mycket aktiv och inflytelserik i den kinesiska forskningsvärlden. Han handleder en forskargupp vid Northeastern University, ett av landets högst rankade tekniska universitet där som dekan sedan 2015 för school av computer science and engineering, byggde han upp en stor forskningsverksamhet i datavetenskap.

Biography

Chair Professor of Embedded Systems, Uppsala University 2000 -.
Docent in Computer Systems, Uppsala University 1996.
Ph.D. in Computer Science, Chalmers University of Technology 1991.

Fellow of Royal Society of Sciences (Uppsala, elected 2017).
Member of Academia Europaea (London, elected 2015).
Fellow of IEEE (elected 2014).

KAW Grantee (Knut och Alice Wallenbergs Foundation) 2019.
ERC Advanced Grantee (European Commission) 2018.

IEEE TCRTS Award for Outstanding Technical Achievement and Leadership
(IEEE Technical Committee on Real-Time Systems) 2019.
CAV Award for Fundamental Contributions to Computer-Aided Verification 2013.

Member of Executive Committee and Vice Chair of ACM SIGBED (2019 --).
Steering Committee Member of EMSOFT (co-chair) and ESWEEK (2013 --).

A longer version

 • Chair Professor of Embedded Systems (Uppsala, 2009 -)
 • Professor in Real-Time Systems (Uppsala, 2000 - 2009)
 • Distinguished Professor (Northeastern University, 2007 -)
 • Docent, Computer Systems (Uppsala, 1996)
 • Ph.D. Computer Science (Chalmers, 1991)
 • Tekn.Lic. Computer Science (Chalmers, 1988)
 • B.Sc. Computer Engineering, Northeastern University, China, 1982.

 • Fellow of Royal Society of Sciences (Uppsala, elected 2017)
 • Member of Academia Europaea (London, elected 2015)
 • Fellow of IEEE (elected 2014)

 • IEEE TCRTS Outstanding Technical Achievement and Leadership Award 2019
        (IEEE Technical Committee on Real-Time Systems)
 • KAW Grantee (25 MSEK, Knut och Alice Wallenbergs Foundation) 2019
 • ERC Advanced Grantee (2.5 MEUR, European Commission) 2018
 • CAV Award 2013

 • Best Paper Award of RTSS 2017
 • Best Paper Award of RTSS 2015
 • Best Paper Award of ECRTS 2015
 • Best Paper Award of DATE 2013
 • Best Paper Award of RTSS 2009

 • Vice Chair of ACM SigBed 2019 -- Board Member of ACM SigBed 2016 -- 2019
 • Chair of ACM Paul Caspi Dissertation Award Committee 2016 -- 2019
 • Steering Committee Member (2006 --) and Co-Chair of EMSOFT 2013 --
 • Steering Committee Member of ESWEEK 2013 --
 • Steering Committee Member of FORMATS 2003 --
 • Steering Committee Member of LCTES 2012-2018
 • Steering Committee Member of SETTA 2015 --

 • Program Committee Chair of SETTA 2015
 • Program Committee Chair of LCTES 2012
 • Program Committee Chair of HSCC 2011
 • Program Committee Chair of EMSOFT 2006
 • Program Committee Chair of FORMATS 2005
 • Program Committee Chair of TACAS 2001

 • Associate Editor of IEEE Transactions on Computers 2002--2007
 • Associate Editor of Elsevier Journal of Systems Architecture 2009--2015
 • Associate Editor of Journal of Computer Science and Technology 2007 --
 • Associate editor of IEEE Embedded Systems Letters 2016 --
 • Associate Editor of IEEE Design and Test Magazine 2016 -- 2019
 • Associate Editor of ACM Transactions on Embedded Computing and Systems 2017 --