Forskningsmetodik för beräkningsvetenskap, 5p

Litteratur

Böcker

Artiklar

Övrigt

Skiss av kursuppläggning