Liselott Dominicus van den Bussche

TEKNAT


Dep. of Information Technology

Tjänst
Studievägledare på Studentservice Ångström
Telefon
018 - 471 6887
Mobiltelefon
070 - 425 0 452
E-post
liselott@it.uu.se
Postadress
Box 536
751 21 Uppsala
Besöksadress
Polacksbacken
Ångströmlaboratoriet
Rum 11210
eller
ITC
Hus 2, rum 2436
Uppsala
Position
Student advisor / Studievägledare
Office Phone
Int: +46-18-471 7631
Nat: 018 - 471 7631
Email
studievagledare@it.uu.se
Mailing Address
Box 337
S-751 04 Uppsala
Sweden
Visiting Address
Polacksbacken
ITC
Building 2, room 2436
Uppsala
Sweden


Samordnare av stöd för internationella studenter på TekNat
Arbetet för samordning gäller alla internationella studenter på grundutbildningsnivå på fakulteten, som t. ex utbytesstudenter, masterstudenter och s. k free-movers. Mer information finns på TekNat fakultetens arbetsyta för samordning av stöd till internationella studenter


Huvudskyddsombud på område 6: Polacksbacken
Skyddsombud är arbetstagarnas representant i samverkan med arbetsgivaren gällande arbetsmiljöfrågor. Skyddsombudet ska påtala arbetsmiljöbrister till arbetsgivaren och vara en person som arbetstagarna kan vända sig till i arbetsmiljöfrågor. Huvudskyddsombudet har ett samordningsansvar för skyddsombuden. Huvudskyddsombudet finns också till för att arbetsgivaren ska kunna ha en person att koncentrera sin övergripande information till. Huvudskyddsombudet har inte fler skyldigheter än ett annat skyddsombud. (SACO)

Läs gärna mer om skyddsombudens uppdrag på Uppsala universitet


Student advisor at the IT department

I am a student advisor for Master Programme in:

Reception, room 4213 (ITC, house 4, floor 2): Thursdays 10.30-12.00.
Other times only on appointment, please mail me at:
www.teknat.uu.se/boka
Undervisning

Research

Licentiate thesis:

Conference papers: