Polyedermodeller

Här finns mönster för de flesta uniforma polyedrar (på engelska). De är konstruerade för att det ska vara så lätt som möjligt att tillverka dem.

Du behöver en liten bra sax, papperslim som inte häftar vid direkt utan tillåter små justeringar, en pincett och en tändsticka för att smeta limmet på flikarna. Och lite tålamod.
Gör så här:
1. Skriv ut mönsterbladen på vanligt kopiatorpapper.
2. Klipp ut alla delar
3. Pressa alla veck, enklast med naglarna. Heldragna linjer är takveck, streckade är dalveck.
4. Klistra flikarna i den ordning som anges.
    - Ibland måste flera flikar klistras fast samtidigt. Då har de samma nunmmer.
    - Om mönstret består av flera delar visar streckade falska flikar var delarna ska sitta ihop. Den falska fliken klipps bort i sista stund.
    - De sista flikarna som limmas - och som sluter modellen - är alltid markerade med z.

Som exampel visas stegen för att bygga en rombikosidodekaeder här.

Om du är vänsterhänt är det enklast att spegelvända mönstren först.

Notera att alla sidor är färgkodade:
Trianglar (trigoner) är alltid vita, kvadrater (tetragoner) röda, pentagoner gula, hexagoner gröna, oktagoner blå, dekagoner lila,
pentagram organga, oktagram ljusblå och dekagram grå.

Börja med de 5 Platonska kropparna och fortsätt med de 13 Akimediska kropparna.
Kepler-Poinsots 4 kroppar är icke-konvexa "Platonska" kroppar. De finns även som mångfärgade modeller.

Förutom de ovanstående finns 53 ickekonvexa uniforma polyedrar. Modellerna för de flesta av dessa finns här.
Du måste själv klura ut i vilken ordning flikarna ska klistras. Det hjälper att titta på fotot av modellen.

Ickekonvexa uniforma polyedrar med konvexa sidor sidorna möts stjärnformigt finns
här (enklare) and här (svårare).
Polyedrar med stjärnformiga sidor men konvexa hörn finns
här (pentagram och oktagram).

Alla polyedrar är fotograferade av Kristina Lidayová.