Kort personlig presentation av Ewert Bengtsson

Född i Marmaverken, Hälsingland 26 Maj 1948. Intresserad av natur, teknik och experiment redan som barn. Försåg huset med omfattande högtalar/mikrofonsystem och skrämde trakten med avancerade pyrotekniska experiment. Lärde mig mycket om stora världen under ett år i Ridgewood, New Jersey 1966-67. Studentexamen sista året sådan gavs 1968. Teknolog i Uppsala det symboliska året 1968. Avbrott för ett års vapenfri tjänst vid SJ:s teleavdelning. Blev i samband med detta kassör i Kristna Fredsrörelsen på fritiden. Studierna ledde till att jag blev civilingenjör i teknisk fysik 1973. Examensarbetet handlade om hur man kunde analysera celler med televisions och datateknik. Håller fortfarande på med detta, både cellbildsanalysen och kassörsskapet.....

 

Gifte mig med Brita Nederman på min 26 årsdag den 26 maj 1974. Disputerade på en avhandling om datoriserad cellbildsanalys samma år som Uppsala universitet firade 500 år, dvs 1977, givetvis den 26 maj. Det är praktiskt att ha alla årsdagar samtidigt…

 

Fortsatte jobba med cellbilder på Uppsala universitet några år till men i början av 80-talet ville vi pröva på om man kunde bygga riktiga användbara system för automatisk cellbildsanalys baserat på våra metoder. Företaget IMTEC tog sig an detta och flyttade från Linköping till Uppsala. Jag blev utvecklingschef och fick ett 20-tal medarbetare.

 

Privat så fick vi under den här tiden två pojkar, Per 1979 och Erik 1984. De har båda sedan gått i mina fotspår och utbildat sig till civilingenjörer i teknisk fysik vid Uppsala universitet. Per disputerade i signalbehandling på KTH 2011 och är nu ”senior engineer” på Scania och utvecklar energibesparande styrteknik för tunga lastbilar. Genom Per har jag fått två barnbarn Vilgot, född 2008 och Alvar född 2011.

 

Efter några år hade vi utvecklat fungerande (men alltför dyra) produkter. Kunderna tvekade och pengarna tog slut. Jag sökte mig tillbaka till universitetet och fick 1988 en adjungerad professur. Samma år skapade vi Centrum för bildanalys, CBA. 1996 fick jag en ordinarie professur i datoriserad bildanalys på Uppsala universitet. Jag pensionerades den sista maj 2015 och är alltså nu professor emeritus.

 

Inom CBA har vi fortsatt arbetet med metodutvecklig för medicinsk bildanalys, kompletterat med grundläggande teoretisk metodutveckling. För egen del har cellbildsanalysen fortsatt att ligga i centrum av intresset. CBA har efterhand blivit en av Sveriges största och internationellt mest kända bildanalysgrupper.  Mer om CBA finns på www.cb.uu.se

 

När Bo Sundqvist tillträdde som rektor 1997 bad han mig ta hand om arbetet med övergripande IT-strategi för universitetet som vice-rektor för IT. Titeln ändrades sedan till rektorsråd, men arbetet fortgick också under hans efterträdare Anders Hallberg. Jag tog många initiativ till nya satsningar på IT-området och några av dessa har efterhand förverkligats bl.a. satsning på digital publicering med DIVA-systemet, Studentportalen och Medarbetarportalen. Sedan jag 2012 avgått som rektorsråd ägnar jag en liten del av min tid åt att vara rådgivare till IT-chefen Mia Lindegren.

 

Som emeritus engagerar jag mig fortfarande åt i IT strategier och bildanalysforskning men försöker hålla det nere till runt halvtid så att jag också får mer tid över till annat.

 

En mer formell presentation av mina meriter hittar du här CV