Undervisning

 

Jag är inte längre aktiv inom grundutbildningen utan hänvisar till mina yngre kollegor vid IT-institutionen.