Svenska gods och gårdar

Verket utgivet 1935-1947 i 51 band under redaktion av

Delarnas geografiska omfattning och utgivningsår

Verket har utgivits i åtminstone två upplagor. Fördelningen av landskapen på olika band kan eventuellt skilja sig åt mellan utgivningarna.
 1. ?
  1. 1935: "Gårdar på Dal"
  2. 1947: Värmland: norra delen
 2. Värmland
  1. 1936: västra
  2. 1945: sydvästra delen
 3. Värmland
  1. 1936: östra
  2. 1945: sydöstra delen
 4. Skåne
  1. 1936: sydvästra delen
  2. 1944: södra delen
 5. Skåne
  1. 1937: Nordvästra delen; Torna, Frosta och Färs härader
  2. 1944: västra delen
 6. Skåne: mellersta delen
  1. 1937
  2. 1944
 7. Skåne
  1. 1937: Norra delen; Norra Åsbo, Södra Åsbo, Västra Göinge, Östra Göinge och Bjäre härader
  2. 1943: nordvästra delen
 8. Skåne
  1. 1937: Östra delen; Albo, Gärds, Ingelstads, Järrestads och Villands härader
  2. 1944: sydöstra delen
 9. Blekinge
  1. 1938
 10. Uppsala län
  1. 1938
 11. Stockholms län; Frösåkers, Närdinghundra, Lyhundra, Sjuhundra, Långhundra, Ärlinghundra, Seminghundra, Vallentuna, Sollentuna och Färentuna härader samt Väddö och Haverö, Bro och Vätö, Frötuna och Länna, Åkers, Värmdö samt Danderyds skeppslag
  1. 1938
 12. Norra Södermanland; Västerrekarne, Österrekarne, Villåttinge, Åkers och Selebo härader
  1. 1938
 13. Sydvästra Södermanland; Jönåker, Rönö och Oppunda härader
  1. 1938
 14. Östra Södermanland; Färentuna, Svartlösa, Öknebo, Sotholm, Hölebo och Daga härader samt delar av Selebo härad
  1. 1940
 15. Örebro län (norra); Glanshammars, Karlskoga, Grythytte och Hällefors, Nora och Hjulsjö, Fellingsbro, Lindes och Ramsbergs samt Nya Kopparbergs härader
  1. 1939
 16. Örebro län (södra); Örebro, Askers, Sköllersta, Kumla, Hardemo, Grimstens, Sundbo och Edsbergs härader
  1. 1939
 17. Östergötland (norra delen); Bråbo, Memmings, Lösings, Östkinds, Björkekinds, Gullbergs, Bobergs samt Finspånga läns härader
  1. 1940
 18. Östergötland (sydöstra delen); Hammarkind, Skärkind, Åkerbo, Bankekind, Hanekind, Valkebo samt Kinda härader
  1. 1939
 19. Sydvästra Östergötland; Aska, Dals, Göstrings, Lysings, Vifolka och Ydre härader
  1. 1940
 20. Södra Dalarna; Folkare härad, Hedemora tingslag, Falu domsagas norra tingslag, Falu domsagas södra tingslag samt Västerbergslags domsagas tingslag
  1. 1939
 21. Norra Dalarna; Nås, Malungs, Leksands och Gagnefs, Rättviks, Orsa, Mora, Älvdals samt Särna och Idre tingslag
  1. 1940
 22. Halland
  1. 1939
 23. Småland: Kalmar län (södra) med Öland; Norra Möre, Södra Möre, delar av Stranda härad samt hela Öland
  1. 1939
 24. Småland: Kalmar län (norra); Norra Tjust, Södra Tjust, Sevede, Tunalän, Aspeland, Handbörd samt delar av Stranda härad
  1. 1939
 25. Småland: Jönköpings län (östra delen); Norra Vedbo, Södra Vedbo, Tveta, Vista, Västra och Östra härader
  1. 1941
 26. Småland: Jönköpings län (västra delen); Mo, Västbo och Östbo
  1. 1943
 27. Småland: Kronobergs län (västra); Allbo och Sunnerbo härader
  1. 1942
 28. Västergötland: Älvsborgs län: Norra Sjuhäradsbygden; Bollebygds, Gäsene, Redvägs, Vedens och Ås härader
  1. 1940
 29. Västergötland: Älvsborgs län (norra delen utom Dalsland); Ale, Askims, Bjärke, Flundre, Kullings, Sävedals, Väne och Vättle härader
  1. 1941
 30. Västergötland: Skaraborgs län (västra); Barne, Kinnefjärdings, Kållands, Skånings, Viste och Åse
  1. 1942
 31. Västergötland: Skaraborgs län (?); Frökinds, Gudhem, Laske, Vartofta och Vilske härader
  1. 1941
 32. Västergötland: Skaraborgs län (norra); Kinne, Kåkind, Vadsbo och Valle
  1. 1942
 33. Gotland
  1. 1940
 34. Hälsingland med Orsa finnmark [Ytterhogdal och Ängersjö socknar återfinns i del 47]
  1. 1940
 35. Medelpad
  1. 1940
 36. Ångermanland utom socknarna Bjursholm och Nordmaling
  1. 1941
 37. Västmanlands län; Åkerbo, Skinnskattebergs, Gamla Norbergs, Vangsbro, Snevringe, Tuhundra, Norrbo, Siende, Yttertjurbo, Övertjurbo, Simtuna, Torstuna och Våla härader
  1. 1940
 38. Norrbottens län
  1. 1942
 39. Gästrikland
  1. 1941
 40. Jämtland [Haverö socken återfinns i del 35]
  1. 1939
 41. Bohuslän
  1. 1943
 42. Västerbottens län (södra); Degerfors, Nordmalings och Bjurholms, Umeå domsagas samt delar av Nysätra tingslag
  1. 1942
 43. Västerbottens län (norra); Burträsks, Skellefteå samt delar av Nysätra, Malå och Norsjö tingslag
  1. 1943
 44. Västerbottens lappmark; Lycksele, Vilhelmina, Åsele samt delar av Malå och Norsjö tingslag
  1. 1943
 45. Småland: Kronobergs län (östra delen); Kinnevalds, Konga, Norrvidinge och Uppvidinge härader
  1. 1940
 46. Västergötland: Älvsborgs län; södra Sjuhäradsbygden, Kinds och Marks härader
  1. 1941
 47. Härjedalen samt delar av västra Hälsingland; Hede och Svegs tingslag samt socknarna Färila-Kårböle och Los med Orsa finnmark
  1. 1942
 48. Dalsland
  1. 1945
 49. Skåne; nordöstra delen
  1. 1949
 50. Halland; norra delen
  1. 1946
 51. Halland; södra delen
  1. 1945

Exempel på gårdsbeskrivning

Följande exempel är hämtat ur del 10 (Uppsala län), Nysätra församling:
Årby

Postadr.: Örsundsbro

Areal: Total 154 har, därav 41 åker, 113 skog o. betesm. Tax.-v. 44.000.

Jordart: Hård lera, lermylla o. sandjord. Skogsbest.: Barr- o. lövsk. Manbyggn. uppf. 1898. Ekonomibyggn. uppf. 1918-29. 3 hästar, 12 kor, 1 tjur, 6 ungdj., 3 svin, 20 höns. Traktordrift. Arealen till största delen täckdikad med rör. Gården till släkten 1880 genom köp av Johan Olov Johansson.

Äg.: Johan Edvard Johanssons stbh.

Arr.: Vilhelm Helge Johansson f. 6/4 1900. Son till Johan Edvard Johansson o. h. h. Edla f. Eriksson. Gift 25 med Edla f. Andersson.

Källmaterial

Jag känner inte till hur insamlandet av fotografier och annat källmaterial gått till, ej heller huruvida originalnegativen har bevarats (utöver det enda negativ som jag av en tillfällighet hittade i mina morföräldrars efterlämnade samlingar). Om någon har upplysningar rörande fotomaterialets öde, så tar jag mycket gärna del av dessa, då jag har fått flera frågor om den saken.

Emedan verket utkommit före den 24 oktober 1998 har personuppgiftslagens bestämmelser ej ägt tillämpning vid insamlandet av personuppgifter.


Uppdaterad 2003-03-25
Sammanställningen är ofullständig. Kompletteringar och rättelser välkomnas!
Anders Andersson