Älvsbacka

[karta]

16 punkter motsvarar 1 km

Församling i Karlstads kommun, Värmlands län. Ur Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige:

Elfsbacka. Sn i Nyeds hd, Vermlands län, kring sjöarne Östra och Vestra Örten, hvilka österifrån förena sig genom sjön Lusten med Klarelfven. Närmaste jernvägstationer äro Molkom i s. och Mölnbacka i s.v. 0,630 qv.mil, hvaraf land 0,552 eller 12.775 tnld, 4 1/6 mtl, 1.354 inv., 644.000 kr. fastighetsvärde. Sn har liknämnd poststation; vid Stenåsen, 1,4 mil n. om Molkom, är skjutsstation. Sn är annex till Nyed. - Elfsbacka bruk, sns enda större egendom, är belägen n. om kyrkobyn vid en å, som förenar n. gränssjön Gräsmången med Östra Örten. Det omfattar stångjernsbruk tax. 200.000 kr., qvarn 3.000 kr., såg 4.000 kr., manufakturverk 5.000 kr., gjuteri 8.000 kr., vidare hemmanen Östanås 1/4, Berg 1/4, Elfsbacka 1/4 och Gräsmången 1/8, tills. 7/8 mtl, tax. 163.700 kr., eller alt 383.700 kr. Egaren af Östanås tillsätter sns komministratur. Elfsbacka bruks bolag i Brattfors sn: Svartå masugn med underlydande, tax. 127.200 kr.; i Öfre-Ulleruds sn: Åstorp m. m. tax. 49.700 kr.; i Sunnemo sn: hemmanen Dufvenäs, Björngården, Gräs, Grönäs, Håkansbol, Kern i Gräs, Mon, Rud, Williamsbol, tills. taxeradt 239.200 kr., Gräs såg 500 kr., frälseräntor 1.900 kr. eller alt inom länet 802.200 kr.

Genealogiskt material


Uppdaterad 2001-08-10
Anders Andersson