Algoritmer och datastrukturer DV1, vt 2003

Lärare

Tom Smedsaas, rum 2340, tel 471 29 89, email: Tom.Smedsaas@tdb.uu.se.

Viveka Heyman, email: viveka.heyman@jaric.org.

Undervisning

Under föreläsningarna tas väsentliga delar av kursen upp. Speciellt behandlas en del moment som inte helt täcks av kursboken.

Lektionerna ägnas åt exempel och problemlösning.

Obligatoriska uppgifter

Kursen innehåller cirka sex obligatoriska inlämningsuppgifter. Uppgifterna skall implementeras i programmeringsspråket C och testköras.

Under de schemalagda terminallaborationerna kommer vi finnas tillgängliga för att ge hjälp med den grundläggande C-programmeringen och de obligatoriska uppgifterna.

Litteratur

Material som delas ut

Allt material finns åtkomligt från kursens hemsida http://www.tdb.uu.se/~tom/ad1/vt03/ .

På hemsidan kommer också en kurslogg att underhållas som anger vad vi gjort på föreläsningar och lektioner.

Tentamen

Tentamen äger rum 2003-03-21.

Approximativ föreläsningsplan med kapitelhänvisningar

Föreläsning Innehåll Kapitel
1 - 2 Introduktion. Grunderna i C-programmering.
3 - 5 Pekare och dynamiska strukturer i C (listor, stackar, köer) 10.1, 10.2
6 - 8 Algoritmdesign och analys. Matematiska grunder 1, 2, 3, 4
9 - 11 Träd, binära sökträd, balanserade sökträd 12, 13
12 - 13 Hashtabeller 11
14 Prioritetsköer 6.5
15 - 17 Sortering 6, 7, 8
18 Reserv och repetition

Vilka delar av kursboken ingår?

kap 1,2 Hela
kap 3 Sid 41-47, 52-61
kap 4 Ej 4.4
kap 5 Ingår ej
kap 6 Hela
kap 7 Hela men man kan ersättas av eget material som kommer att delas ut.
kap 8 Hela
kap 9 Kan överhoppas
kap 10 Hela
kap 11 Hoppa över 11.3.3 och 11.5 Kapitlet kan ersättas av eget material som
kommer att delas ut.
kap 12 Hela men 12.4 ersätts av eget material som kommer att delas ut.
kap 13 Ej 13.4
kap 14 hela