Bilder från branden i hus 2 den 4 mars 2007

Området som brann är mycket sotigt.

Rummet som brann.
Sot på väggen.
Korridoren plan 0.
Klockan går.
Elledningar.

Foto: Roland Grönroos