Uppgift 3 - PK3 VT-03


Uppgift 3 ska lämnas in senast torsdagen den 15:e maj 2003. Lämna in den med hjälp av inlämningssystemet i slutet av denna sida. Läs igenom kodkonventionerna innan du börjar. Dessa skall följas.

Efter denna uppgift ska du ha kunskap om

Före uppgiften

Din inlämning

Överst i din fil ska följande finnas (inom kommentartecken):

Se till att du hunnit ge ett svar på varje deluppgift.

Uppgift

Filen bintree.sml innehåller en påbörjad implementation av en datatyp för binära träd. Din uppgift är att utöka denna med extra funktionalitet.

Här finns träd att testa dina funktioner med.

Uppgiften består av följande delmoment:

Ladda ner filen bintree.sml och öppna denna i en texteditor (förslagsvis emacs).

 1. Implementera funktionen nbLeaves som ska ta ett binärt träd som argument och returnera antalet löv i detta. Analysera komplexiteten hos nbLeaves.

  Körexempel:
  - nbLeaves smallIntTree;
  > val it = 3 : int

 2. Implementera funktionen (ska vara stuvad) exists som ska ta ett element som "första" argument, ett binärt träd som "andra" argument, och returnera sant omm (om och endast om) elementet existerar i det binära trädet. Analysera komplexiteten hos exists och jämför denna med komplexiteten hos exists för binära sökträd. Vad beror en eventuell skillnad på?

  Körexempel:
  - exists 3 smallIntTree;
  > val it = true : bool
  - exists 33 smallIntTree;
  > val it = false : bool
  - exists "skalman" smallStringTree;
  > val it = false : bool

 3. Implementera funktionen (ska vara stuvad samt ickerekursiv) equal som ska ta två binära träd som argument och returnera sant omm en inordertraversering av dessa resulterar i samma sekvens. Jämförelsen skall göras med '='-predikatet. Analysera komplexiteten hos equal.

  Körexempel:
  - equal smallIntTree anotherSmallIntTree
  > val it = false : bool


 4. Implementera funktionen preorder som ska ta ett binärt träd som argument och returnera en preordertraversering av detta i en lista. Denna funktion ska inte använda sig av någon hjälpfunktion.

  Körexempel:
  - preorder bigStringTree;
  > val it = ["skalman", "bamse", "lilleskutt", "daredevil", "läderlappen", "rocky", "hermanhedning", "johnnypuma", "modestyblaise", "x9", "fantomen", "kerrydrake", "luckyluke", "asterix", "obelix", "idefix", "bautasten", "majestix"] : string list

 5. Implementera funktionen preorder'. Funktionaliteten ska vara densamma som för preorder men denna ska använda sig av exakt en hjälpfunktion där tekniken med en ackumulator ska användas.

 6. Implementera funktionen preorders som ska ta en lista med binära sökträd som argument och returnera konkateneringen av preordertraverseringen av vart och ett av dessa i en lista. Denna funktion ska inte använda sig av någon hjälpfunktion. Dessutom ska max ett rekursivt anrop för varje klausul användas. Det sistnämnda förtydligas enklast med ett exempel:
  fun fib 0 = 1
   | fib 1 = 1
   | fib n = fib (n-1) + fib (n-2)
  
  fun fac 0 = 1 
   | fac n = n * fac (n-1) 
  
  Fibonacci-funktionen överst har två rekursiva anrop i dess tredje klausul. Fakultet-funktionen däremot har endast ett rekursivt anrop i sin andra klausul.

  Körexempel:
  - preorders [smallIntTree, anotherSmallIntTree];
  > val it = [1, 2, 5, 7, 3, 6, 10, 13, 2, 1, 7, 5, 13, 3, 6, 10] : int list

 7. Implementera funktionen preorder''. Funktionaliteten ska vara densamma som för preorder men denna ska inte vara rekursiv. Tips: Använd dig av preorders som hjälpfunktion.

 8. Analysera komplexiteten hos preorder, preorder' och preorder''. Vad beror en eventuell skillnad på?
Glöm inte att alla funktioner i din inlämning ska dokumenteras enligt kodkonventionerna.

Din inlämning ska vara körbar. Dvs det som inte är kod ska vara bortkommenterat!

Inlämning

Hämta ett formulär för att lämna in uppgiften genom att fylla i fälten nedan.

ID:
PIN:
formulär för inlämning