Uppgift 1 - PK3 VT-03


Uppgift 1 måste lämnas in senast torsdag 10/4 kl. 24:00. Lämna in den med hjälp av inlämningssystemet i slutet av denna sidan. Se till att läsa igenom kodkonventionerna innan du börjar. Dessa skall följas.

Efter denna uppgift ska du kunna

Före uppgiften

Din inlämning

Överst i din fil ska följande finnas (inom kommentartecken):

Se till att du hunnit ge ett svar på varje deluppgift.

Uppgift

Uppgiften finns som pdf och ps.

Inlämning

Hämta ett formulär för att lämna in uppgiften genom att fylla i fälten nedan.

ID:
PIN:
formulär för inlämning