Biologi: en utmaning för Numerisk Analys

Stefan Engblom
Division of Scientific Computing
Department of Information Technology
Uppsala University


Abstract:

Flertalet olika typer av beräkningar används idag inom biologiska problemställningar och beräkningsvetenskap har därför blivit en viktig komponent inom detta forskningsområde. I den här föreläsningen tänkte jag titta lite på Numerisk Analys för problem som härrör från biologi, en inte helt enkel kombination då det kan vara svårt att definiera vad som egentligen menas med fel. Jag kommer att gå igenom några grundläggande felbegrepp och titta på dessa i samband med konkreta exempel från olika biologiska tillämpningar. En återkommande tanke som kommer att diskuteras är att angreppssättet för beräkningsmodellering inom mindre exakta vetenskaper bör vara av mer holistisk karaktär.