News Page

3/10: Preliminärt kommer föreläsningen den 4/10, kl 13 - 15 att senareläggas. Beslut tas vid föreläsningen den 4/10, kl 10 - 12. Läs denna sida för ytterligare information.

12/9: Föreläsningen imorgon och labtiderna ges som planerat, men med Gordon Beaton istället för den sjuke Per-Erik Martin.

8/9: Kurspärmen finns på DVP:s kursexpedition. ENDAST för kopiering!

11/9: Föreläsningsanteckningarna är nu tillgängliga, se ovan. Tyvärr är det krångel med Macs PostScript generator. Alla OH;s finns därför nu på en och samma fil. En del text har också "ramlat" över kanten. Vi jobbar på en snyggare version.

11/9: Artikeln: Time, Clocks and the Ordering...., är inte obligatorisk. Ett exemplar finns för kopiering i kurspärmen.

4/9: "Gamla" nyheter adderas efter hand.


Per Gunningberg			Phone  	+46 18 18 31 71 
Dept. of Computer Systems 	Phone SICS:	+46 8 752 1526
P.O. Box 325			Fax   	+46 18 55 02 25
S-751 05 Uppsala  	  	E-mail  	per.gunningberg@DoCS.UU.SE
Sweden			  	Room   	1437		
Updated: 950901