Distribuerade System. Föreläsningsanteckningar

Tillgängliga föreläsningsanteckningar

Ytterligare anteckningar kan komma att adderas under kursen gång. Dessa anteckningar och eventuella andra icke maskinläsbara anteckningar finns också i en kurspärm för kopiering utanför DVP;s kursexpedition, rum 1406. Alla föreläsningsanteckningar - copyright Per Gunningberg.
Per Gunningberg			Phone  	+46 18 18 31 71 
Dept. of Computer Systems 	Phone SICS:	+46 8 752 1526
P.O. Box 325			Fax   	+46 18 55 02 25
S-751 05 Uppsala  	  	E-mail  	per.gunningberg@DoCS.UU.SE
Sweden			  	Room   	1437		
Updated: 9503023