Detaljerade läsanvisningar, DVP/MNP Hösten 95

  • Tanenbaum: 2 - 32, 50 - 88, 99 - 115, 119 - 156, 169 - 222, 245 - 272, 289 - 307, 312 - 313, 333 - 345, 431 - 473, 544 - 554.
  • Översiktligt Tanenbaum: 33 - 43, 80 - 94, 272 - 279, 308 - 311.
  • CDK, Recovery and fault tolerance: 461 - 472
  • Gunningberg & Torin, hela artikeln.
  • Presentation Layer, hela utdraget.
  • Alla föreläsningsanteckningar