Institutionen för Datorteknik Inlämningsuppgift

Per Gunningberg

Distribuerade system, DVP, MNP, ht 1995

1995-09-03

Obligatorisk Inlämningsuppgift

Distribuerade System Distans

1. Sammanfattning av två artiklar om distribuerade system

Läs två valfria artiklar ur den vetenskapliga fackpressen. Den första artikeln måste finnas i Tanenbaums referenslista. Den andra artikeln hämtas från tidskrifter och proceedings i nedanstående tidskriftslista eller kan vara utanför listan efter godkännande. På en A4-sida, sammanfatta artikeln och skriv en egen värdering av den utifrån det du lärt dig hittills på kursen.

Syftet med uppgiften är att bekanta sig med litteraturen i området samt att träna förmågan att sammanfatta och värdera nya resultat.

Undvik att läsa samma artikel som dina kurskamrater.

2. Tidskrifter

Låna inte tidskriften eller proceedings, utan kopiera dina artiklar så att andra också kan kopiera.

Leta gärna i andra tidskrifter och proceedings efter artiklar om distribuerade system. Artikeln måste vara inom det område som täcks av kursen. Skicka ett datorbrev till mig om titel, tidskrift samt omfattning för godkännande.

3. Inlämningsdatum

Inlämnade sammanfattningar i tid ger två bonuspoäng för varje artikel.

4. Enskild uppgift

Sammanfattningarna görs enskilt. Skriv längst ner på sidan: ``Jag har gjort denna sammanfattning självständigt'' och signera.


Last Modified: 08:58am MET DST, September 04, 1995