Datakommunikation NMP, 2002

Föreläsning Radiokommunikation

2002-02-27, 15-17, sal 1111

Föreläsare

Per Gunningberg

Idag:

  1. Radio karaktäristik
  2. Cellbaserade system
  3. GSM
  4. RadioLAN
  5. Mobile IP
  6. TCP/UDP i radionät
  7. Blåtand

Att läsa: Kurose & Ross, sid 441-447, Utdelat material

Nästa tillfälle: 2002-02-28, 10:15, Multimedia och Quality of Service

Information:

Material:

  1.  Anteckningsidor och åhörarkopior

Per Gunningberg