Datakommunikation NMP, 2002

Föreläsning Multimedia och överföringskvalitet

2002-02-28, 13-15, sal 1111

Föreläsare

Per Gunningberg

Idag:

  1. Ljud- och bildhantering
  2. Kompression
  3. MPEG
  4. Strömmande multimedia
  5. Best effort och strömmande media
  6. Quality of Service
  7. Trafikklasser

Att läsa: Kurose & Ross, sid 483-506, Utdelat material

Nästa tillfälle:

Information:

Material:

  1.  Anteckningsidor och åhörarkopior

Per Gunningberg